Angsten for hypoglykæmi hos diabetespatienter – hvordan hjælpes patienterne til at blive mindst muligt påvirkede af dette?

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Hanne Dreisig, tidligere psykoterapeut og psykologisk supervisor, Endokrinologisk Afdeling, Odense Universitetshospital At få diagnosticeret en sygdom, man skal leve med resten af livet, er en meget stor udfordring og opgave. Sygdomssymptomer og medicinsk behandling skal integreres i og tåles sammen med alle de andre aktiviteter i hverdagen. Sygdommen er en ledsager i alle sammenhænge resten af livet. Diabetes er en kronisk sygdom. Og da den griber ind i den enkeltes daglige vaner og dispositioner, opleves sygdommen ofte som værende særdeles provokerende på det personlige plan. Det er således fuldt forståeligt, at mange diabetespatienter derfor ofte kan have perioder, hvor de oplever stress og manglende overskud. Mestringsevnen slår i sådanne perioder simpelthen ikke til, og når dette sker, danner psyken som modreaktion nogle belastende følelser.   Et eksempel på en sådan følelse er angsten for hypoglykæmi. Et voldsomt hypoglykæmitilfælde giver kontroltab på mange områder. Tankerne, følelserne og handlingen kan slet ikke styres. Patienten oplever at miste sig selv på en meget ubehagelig måde og kan komme til at give udtryk for følelser eller reagere helt anderledes, end personen ellers kunne finde på, når blodsukkeret er normalt. At den enkelte derfor er særdeles angst for at havne i situationen er på denne baggrund fuldt forståelig.     Hvorfor er det så ubehageligt at opleve angst, og hvad vil det sige at ængstes? Angsten er en af de store psykologiske grundfølelser. Man oplever angst, hvis man mister kontrol over sig selv, tankerne - reaktionerne, over situationen og/eller over livsperspektivet som sådan. Når den er autentisk (det vil sige koblet til en virkelig hændelse), er den udtryk for sansning af en reel fare forude. Angstreaktionen kan imidlertid være ligeså stærk, selv om der ikke er en reel fare, men derimod tale om, at personen blot forestiller sig (og tror på), at der er fare...