Astmadiagnostik hos småbørn

BestPractice | Jul 2016 | Lungmedicin | Bestpractice |

Af Thomas Gorlén, praktiserende læge, Brønshøj Astma er en inflammatorisk luftvejslidelse med bronkial hyperreaktivitet, der forårsager langvarig eller periodisk hoste, hvæsen og/eller vejrtrækningsbesvær. Almindelige lungefunktionsundersøgelser er ikke mulige at udføre på børn under fem år, så i praksis er vi nødt til at bruge en god anamnese og eventuelt virkningen af astmamedicinen for at sandsynliggøre diagnosen. Specielt i vinterhalvåret møder vi de hvæsende småbørn med langvarig natlig hoste. Litteraturen beskriver tre kategorier af hvæsende småbørn: · Forbigående tidlig hvæser: Børnene vokser fra symptomerne i løbet af de første tre år. Denne form er associeret med præmaturitet og rygning hos moderen. · Vedvarende tidlig-debuterende hvæser: Disse børn karakteriseres ved tilbagevendende episoder med hvæsen i forbindelse med akutte virale luftvejsinfektioner. De har ingen atopi, ligesom der ikke er familiær disponering til atopi. Mange har fortsat symptomerne ved 12-årsalderen, og de kan vare ved gennem skoletiden. · Sen-debuterende hvæser/astma: Børn med astma, som fortsætter i voksenalderen. Det er karakteristisk, at de er disponerede for atopi med eksem og en for astma karakteristisk luftvejspatologi. Diagnostisk afklaring International litteratur anvender ikke begrebet astmatisk bronkitis, men i stedet ”wheezing” og ”asthma”. Jeg har god erfaring med at forklare forældrene, at vi taler om astmalignende symptomer, som ikke nødvendigvis betyder, at barnet får vedvarede astma som voksen. Diagnosen baseres hovedsageligt på anamnesen og behandlingsforsøg. Tilbagevendende symptomer (mere end en gang om måneden) eller symptomdebut efter 2-årsalderen tyder på astma. Diagnosen bør stærkt overvejes ved anfald eller ved to-tre episoder af mere end to ugers varighed med astmatiske/obstruktive symptomer.  Obstruktive symptomer forekommer typisk i perioder over to ugers varighed med natlig hoste, hoste ved anstrengelse og latter, hoste i ugevis efter forkølelse, slimhoste samt pibende og hvæsende respiration. De lidt større børn kan reagere ved at være trætte og inaktive. God effekt af behandlingstest med beta-2-agonist og inhalationssteroid...