Behandling af allergisk rhinitis med nasalsteroid hos børn og unge

BestPractice | Jul 2016 | Lungmedicin | Bestpractice |

Af Ole D. Wolthers, adjungeret lektor, overlæge, dr.med., BA, Børneklinikken Randers Allergisk rhinitis er den hyppigste kroniske sygdom hos børn og unge. Prævalensstudier angiver, at 25-40% af alle børn lider af sygdommen. Symptomerne er nasal obstruktion, sekretion, pruritus samt nyseture. Hos langt de fleste børn er der samtidig øjensymptomer, ligesom op mod halvdelen også har astmasymptomer. Begge dele overses ofte og er derfor ubehandlede. Allergisk rhinitis er tit et varsel om, at barnet på et senere tidspunkt kan udvikle astma. Ubehandlet allergisk rhinitis er associeret til blandt andet søvnproblemer og indlæringsvanskeligheder. Optimal behandling forebygger disse komplikationer, nedsætter risikoen for astma og bedrer en allerede eksisterende astmatilstand.  Nasale steroider er effektiv behandling af allergisk rhinitis og kan gives til børn og unge i alle aldre. Til de yngste kan man anvende en såkaldt metered dose insufflator - en spray, hvor nogle anbefaler, at børnene ligger ned, når sprayen gives, og forbliver liggende få minutter efter.  De ældre steroider til nasal brug (beclometason, triamcinolonacetonid og budesonid) bør doseres flere gange i døgnet, mens den nye generation (fluticasonpropionat, mometasonfuroat og fluticasonfuroat) kan doseres én gang dagligt om morgenen. Effekten af de nye steroider sætter relativt hurtigt ind (timer til dage), og virkningen øges over længere tid (dage til uger). Derfor er det tilrådeligt at påbegynde behandlingen to til fire uger før sæsonen med henblik på at opnå maksimal effekt i løbet af sæsonen. Til de ældre børn (fra otte-årsalderen) kan der gives en tørpulver-inhalator én gang i døgnet, hvor deponeringen er afhængig af barnets nasale inspiratoriske flow. Det kan ofte være kompromitteret på grund af inflammatorisk ødem og obstruktion. Deponeringen til nasal-slimhinden er ofte omkring dobbelt så stor som fra en spray, hvilket betyder, at man kan give relativt lavere doser. Ved anbefalede doser er risikoen for alvorlige lokale eller systemiske bivirkninger af...