Behandling af astma hos småbørn

BestPractice | Jul 2016 | Lungmedicin | Bestpractice |

Af Klaus Bønnelykke, læge, ph.d.-studerende, Dansk Børne Astma Center, Gentofte Hospital,  og Hans Bisgaard, professor, dr.med., samme sted  Småbørns astmatiske sygdom er forskellig fra astma hos ældre børn og voksne. Flertallet vokser fra symptomerne inden skolealderen, og ofte adskiller både årsager, lungeforandringer og behandlingseffekt sig fra det, vi ser hos større børn. Samtidig er behandlingen anderledes. Som led i behandlingen gennemgås patientens miljø med henblik på at fjerne uhensigtsmæssige faktorer (særligt rygning og allergener), som kan medvirke til, at sygdommen er svær at kontrollere. Allergi spiller sjældnere en rolle hos småbørn end hos skolebørn. Medicinsk behandling Der findes få studier omkring astmabehandling af småbørn. På baggrund af den foreliggende evidens anbefaler vi følgende behandlingsstrategi: Persisterende astma karakteriseret ved ugentlige astmasymptomer, symptomer mellem infektioner, der hæmmer aktivitetsniveauet eller vækker barnet om natten, eller ved  flere svære astmaanfald: · Inhalationssteroid er førstevalg som forebyggende behandling.1,2  · Leukotrien-antagonist kan gives som supplement ved utilstrækkelig effekt af inhalationssteroid3 eller som monoterapi ved mild, persisterende astma,4 for eksempel af hensyn til compliance.  · Forebyggende behandling med langtidsvirkende beta-2-agonist i kombination med inhalationssteroid er uden dokumentation og kan ikke anbefales.  Mild periodisk astma karakteriseret ved periodevise symptomer, der typisk udløses af virusinfektioner: · Behandling med anfaldsmedicin (beta-2-agonist) er tilstrækkeligt for mange. · Ved behov for yderligere behandling vil nogle have gavn af leukotrien-antagonist, der kan reducere antallet og sværhedsgraden af astmaepisoderne.5,6  · Derimod er der ikke dokumenteret effekt af forebyggende eller intermitterende behandling med inhalationssteroid til denne patientgruppe.7,8 · Anfaldsmedicin (beta-2-agonist) ved symptomer til alle sværhedsgrader af astma. Målet med behandlingen er symptomkontrol - det vil sige, at barnet ikke er hæmmet af astmaen i det daglige og undgår alvorlige anfald. Nyere studier har ikke kunnet bekræfte forhåbningen om, at tidlig brug af steroid kan forebygge udvikling af sværere sygdom eller tab af lungefunktion. Vurdering af...