Behandling af dyslipidæmi – aktuelle og fremtidige aspekter

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Sten Madsbad, professor, overlæge, dr.med., Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre Hospital Det seneste år har vi i Danmark fået en ny gruppe af lægemidler til behandling af dyslipidæmi, nemlig PCSK-9 hæmmerne, der reducerer LDL med yderligere 60% oveni en statinbehandling. Endvidere har studier gennem de senere år med statiner konkluderet i relation til LDL, at jo lavere LDL desto større reduktion i risikoen for en kardiovaskulær hændelse, inklusiv død. Der er i dag også enighed om, at patienter i høj risiko for kardiovaskulær sygdom skal behandles med intensiv statinterapi. Inddeling af dyslipidemier I den daglige klinik sondrer vi mellem tre former af dyslipidæmi: • Isoleret forhøjet LDL kolesterol • Den diabetiske dyslipdemi, der er karakteriseret ved lavt HDL (<1,0 mmol/l for mænd og 1,3 mmol/l for kvinder) og høje triglycerider (>1,7 mmmol/l) i kombination med, at LDL partiklen er meget aterogen. Kombinationen af lavt HDL og høje triglycerider er således en markør for høj risiko for udvikling af kardiovaskulær sygdom. Denne form for dyslipidæmi forekommer hos patienter med insulinresistens, for eksempel type 2-diabetes og abdominal fede personer. • Endelig har vi isoleret forhøjelse af triglycerider (triglycerider >10 mmol/l). Triglycerider kan være betydelig forhøjet, og værdier op til 15-50 mmol/l er ikke ualmindeligt. Ved denne tilstand fluktuerer koncentrationen af triglycerider ofte meget fra dag til dag. Tilstanden skyldes ofte genetiske defekter i de enzymer, der omsætter triglycerider i kroppen. Bemærk, at hos denne patientgruppe er kolesterol også forhøjet, da triglyceridpartiklen indeholder kolesterol.  Behandling af forhøjede triglycerider Personer med isoleret forhøjet triglycerider behandles med fedtfattig kost, alkoholabstinens, eventuelt forsøges omega-3 fedtsyrer. Fibrater kan have én mindre effekt, mens statiner ingen signifikant effekt har på denne gruppe af dyslipidæmi-patienter. Behandling af isoleret forhøjet LDL og den kombinerede dyslipidæmi Når det gælder personer med isoleret forhøjelse af LDL eller den kombinerede dyslipidæmi (lavt HDL og...