CAT – COPD Assessment Test – KOL-symptomer i den nye GOLD-strategi

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Heidi Spillemose, konsultationssygeplejerske, Årup De danske retningslinier for diagnostik og behandling af KOL er baseret på rekommandationer fra det internationale GOLD – Global Initiative for Obstructive Lung Diseases. Disse rekommandationer blev revideret i 2011.Den nye GOLD behandlingsstrategi lægger op til en mere individualiseret risikovurdering, hvor den enkelte KOL-patients symptomer tillægges en større værdi. Man kan dermed opnå en højere kvalitet i behandlingen, idet man i højere grad inddrager, hvordan den enkelte patient er påvirket af sygdommen.En af forudsætningerne for at anvende den nye GOLD behandlingsstrategi er dermed et fyldestgørende kendskab til den enkelte patients symptomer. Behandlingen tilrettelægges dermed både ud fra symptomer og den enkeltes risiko, baseret på lungefunktionsniveauet og eksacerbationsanamnesen. Symptomerne bliver herved et vigtigt element i risikostratificeringen og nødvendiggør, at vi som behandlere er i stand til at vurdere og fastlægge patientens niveau af symptomer. Hertil anvendes to forskellige værktøjer, MRC-skalaen og CAT (COPD Assessment Test).MRC-skalaen er en kendt og brugt skala, som langt de fleste i forvejen anvender til vurdering af patientens grad af dyspnø. CAT er derimod en ny test for mange, og langt fra alle har taget den i brug i den daglige kontrol og behandling af KOL-patienter. Hvor MRC-skalaen udelukkende fokuserer på patientens grad af dyspnø, er CAT en spørgeskematest bestående af otte spørgsmål, der mere dybdegående afdækker, hvordan KOL-patienter påvirkes af sygdommen, idet testen inddrager flere aspekter ved KOL-sygdommen.Målet er at optimere behandlingenCAT er et enkelt redskab, som udover at afdække patientens livskvalitet, samtidig er med til at forbedre dialogen mellem patient og behandler, hvor målet er at optimere behandlingen. CAT kan anvendes ved både årskontrol, halvårskontrol og ved en eventuel eksacerbation. Selve CAT-scoren kan noteres i journalnotatet og i KOL-profilen i laboratoriekortet, og CAT-skemaet kan scannes ind, således at det er muligt at sammenligne de enkelte svar. Dette er en vigtig...