Det verdensomspændende projekt PREVIEW skal forebygge type-2 diabetes

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Pia Christensen, postdoc., Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet Thomas Meinert Larsen, lektor, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet Anne Raben, professor, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet I januar 2013 indledtes verdens hidtil største projekt til forebyggelse af type-2 diabetes ved brug af livsstilsændringer, PREVIEW (PREVention of diabetes through lifestyle Intervention and population studies in Europe and around the World). Det skal finde den mest effektive kombination af kost, motion og livsstil i forhold til forebyggelse af type-2 diabetes. På Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, som koordinerer hele projektet, blev kick-off mødet til det store EU- projekt afholdt i februar 2013, og siden har forskere og personale arbejdet på højtryk for at få det store projekt søsat. Projektet omfatter dels et stort tre-årigt interventionsstudie, dels flere populationsstudier. For begge dele gælder, at man vil se på kost og motion hos overvægtige personer med præ-diabetes (forstadie til type-2 diabetes). PREVIEW er finansieret af den europæiske kommissions rammeprogram FP7 med ni mio. euro (ca. 67 mio. kr.). Hvorfor udføre forsøg om kost og motion hos præ-diabetespatienter? På verdensplan skønnes det, at 347 millioner personer lider af diabetes, heraf 300.000 danskere. Der har i de seneste årtier været en voldsom vækst i antallet af diabetespatienter. Dette skyldes primært stigningen i antallet af overvægtige, ligesom vi er blevet mere fysisk inaktive, da disse faktorer spiller en vigtig rolle i udviklingen af sygdommen. Det kan spare samfundet for milliarder i sundhedsudgifter at finde ud af, hvordan man bedst forebygger type-2 diabetes. I dag ved vi allerede, at en kost, der følger de nuværende kostråd, kan forebygge diabetes. I USA og Finland er der tidligere gennemført store undersøgelser med kost- og motionsintervention til personer, der er i særlig risiko for udvikling af type-2 diabetes. Herfra ved vi, at...