Diabetes – kvartalskontrol hos sygeplejersken i almen praksis

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Tove Haller Ydegaard, konsultationssygeplejerske, Ringe I min praksis har vi afsat et kvarter til en diabetes kvartalskontrol. På den tid skal vi nå at måle blodtryk, tage blodprøver, veje patienten, spørge ind til rygning og motion og i øvrigt nå at få afdækket andre problemstillinger i forhold til at have diabetes. Umiddelbart lyder det som en stor opgave på den korte tid, men ved at have en struktureret tilgang til konsultationen, lykkes det at nå omkring problemstillingerne. Inden konsultationen læser vi de seneste notater i journalen og noterer os, hvor længe patienten har haft diabetes, hvad fokus var ved seneste kontrol, og om der er forhold, vi skal følge op på? Hvordan var HbA1c-niveauet ved seneste kontrol? Vi gør os også klar på, hvad behandlingsmålet er for den enkelte patient. Målet er defineret af lægen ved seneste årskontrol, men for at nå det, skal behandlingsstrategien individualiseres. Her er det en god ide at tale med patienten om, at insulin kan blive aktuelt på et tidspunkt i behandlingen. Ved hver konsultation spørger vi patienten, hvad vedkommende får af medicin. Erfaringsmæssigt viser det sig ofte, at patienten tager noget andet end det, der er ordineret/står i journalen. Har patienten for eksempel fået udleveret et kopipræparat, kan det ofte forvirre og give anledning til misforståelser. Når patienten går hjem, får vedkommende et print med af aktuelle medicin. Hypoklykæmi Vi er altid opmærksomme på, om patienten er i behandling med et lægemiddel, som kan medføre hypoglykæmi (eksempelvis sulfonylurinstoffer og insulin). Er det tilfældet, spørger vi ind til, om vedkommende mærker symptomer på føling, og om patienten kan handle korrekt ved tilfælde af hypoglykæmi. Vi er opmærksomme på, om patienten har haft natlige tilfælde af hypoglykæmi ved at spørge til, om patienten har svedt meget, og om lagnet eksempelvis er fugtigt og krøllet om...