Diabetesdiagnose kan være en motiverende faktor for vægttab

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Rasmus Køster-Rasmussen, læge, ph.d., Forskningsenheden for Almen Praksis, København Niels de Fine Olivarius, professor, Forskningsenheden for Almen Praksis, København Dette forår publicerede vi på Forskningsenheden for Almen Praksis i København en artikel om, hvordan vægten ændrer sig før og efter diabetesdiagnosen hos diabetespatienter fra almen praksis. Projektet Diabetesomsorg i Almen Praksis (DIAP) inkluderede patienter på 40 år eller derover med nydiagnosticeret type 2-diabetes i almen praksis i perioden 1989-1992. De 885 deltagere i den her refererede artikel1 er et repræsentativt udsnit af danskere, der fik konstateret diabetes omkring 1990 i almen praksis. Gennemsnitsalderen var 63 år. DIAP var et randomiseret klinisk forsøg, hvor interventionen i store træk var den behandling, som i dag er standardbehandling med tre-måneders kontroller, årlige tjek af syn og fødder med mere. Som noget usædvanligt dengang blev læger og patienter i interventionsgruppen bedt om sammen at opstille personlige mål for blodglukoseniveau, blodtryk og lipider. Lægerne i kontrolgruppen blev bedt om at behandle som de plejede, og eventuelt ændre behandlingen, hvis det blev aktuelt. Efter 19 års opfølgning kunne projektet fremvise en effekt på udviklingen af for eksempel akut myokardieinfarkt af mindst samme størrelse som projekter, der har stilet imod normalisering af risikofaktorerne gennem intensiv multifarmakologisk intervention. I interventionsgruppen stilede de praktiserende læger tillige efter at opnå et vægttab ved hjælp af rådgivning om kost og motion og med individuelle mål for vægttab. Seks år efter diabetesdiagnosen havde patienterne i både interventions- og kontrolgruppen tabt sig. Vægttabet var ca. et kg større i interventionsgruppen, men forskellen var ikke statistisk signifikant. Vægthistorie Ud over måling af vægt ved diagnosen og under selve projektet, oplyste alle deltagere hvad de vejede et år inden, de blev diagnosticeret, ti år inden, og da de var 20 år. Vores eget valideringsstudie har vist, at disse anamnestiske vægte er ganske pålidelige.2 Kohortestudie...