Dyslipidæmi ved type 2-diabetes

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Esben Søndergaard, post doc, 1. reservelæge, ph.d., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Type 2 diabetes er forbundet med en særlig form for dyslipidæmi, nemlig den diabetiske dyslipidæmi. Den er karakteriseret ved forhøjet triglycerid, lavt niveau af HDL-kolesterol og tilstedeværelsen af små, tætte LDL-partikler (small dense LDL). Diabetisk dyslipidæmi er en stor del af baggrunden for den forøgede risiko for hjerte-kar-sygdomme ved type 2-diabetes. Diabetisk dyslipidæmi forekommer ikke ved type 1-diabetes, hvorfor risikoen for hjerte-kar-sygdomme er mindre hos disse patienter. Fysiologi Lipider (kolesterol og triglycerid) cirkulerer i blodet i såkaldte lipoprotein-partikler (VLDL, LDL, HDL). En bestemmelse af for eksempel LDL-kolesterol er således mængden af kolesterol i LDL-partikler. Forandringer i lipidprofilen (lavt HDL-kolesterol, forhøjet LDL-kolesterol og triglycerid) er forbundet med en forøget risiko for hjertesygdom. Omsætningen af lipoproteiner er forstyrret ved type 2-diabetes som følge af den nedsatte følsomhed for insulin (insulinresistens). Det medfører forøget produktion af triglycerid fra leveren i VLDL partikler.1 Grundet udveksling af triglycerid med HDL-partikler ses faldende HDL-kolesterol, som vanligvis beskytter mod hjertesygdom. Som følge af denne udveksling mellem VLDL- og HDL-partikler dannes der ligeledes små, tætte LDL-partikler, som i særlig grad bidrager til udviklingen af hjerte-kar-sygdom. Patienter med type 2-diabetes har således ikke højere niveauer af LDL-kolesterol end andre, men har en forhøjet risiko for hjerte-kar-sygdom for et givent niveau af LDL-kolesterol. Grundet denne forhøjede risiko er forebyggelse af hjerte-kar-sygdom særdeles vigtig Undersøgelser Det anbefales, at patienter med type 2-diabetes får kontrolleret lipid-profil mindst én gang årligt (total, LDL- og HDL-kolesterol og triglycerid). Blodprøverne kan tages fastende eller ikke-fastende, da kun triglycerid påvirkes væsentligt af fødeindtag. Ved høje triglycerid-niveauer kan prøven gentages fastende. Ved svær dyslipidæmi skal øvrige årsager til dyslipidæmi overvejes (se tabel 1).2 Behandling Hjørnestenen i behandlingen af diabetisk dyslipidæmi er statiner. Det er den eneste medicinske behandling, der har vist effekt i forhold...