Empagliflozin (Jardiance) – en ny SGLT-2 hæmmer til behandling af type 2 diabetes

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Sten Madsbad, professor, overlæge, dr.med., Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre Hospital Vi har allerede SGLT-2 hæmmeren dapagliflozin (ForxigaÒ) på det danske marked. Nu har vi fået en ny SGLT-2 hæmmer empagliflozin (JardianceÒ), og en tredje SGLT-2 hæmmer canagliflozin er også godkendt til behandling af type 2 diabetes. I det følgende redegøres for den viden vi i dag har om empagliflozin. Empagliflozin hæmmer reabsoprtionen af glukose i nyrerne ved at hæmme SGLT-2 transportøren. Nyrerne filtrerer omkring 180 gram glukose i døgnet (se figur 1), og hvor SGLT-2 transportøren står for reabsorption i den proksimale nyretubuli af 90-98% af det filtrerede glukose. Ved hæmning af denne transportør blokeres glukose reabsorptionen, og dermed øges mængden af glukose i urinen (glykosuri). Det fører til, at blodglukose-niveauet falder. I gennemsnit øges glukosurien med 60-80 gram i døgnet, hvorved der mistes 250-280 kcal pr. dag, og patienten taber sig. Kliniske effekter af empagliflozin Empagliflozins effekt og sikkerhedsprofil er undersøgt i syv kliniske registreringsstudier, hvor der er inkluderet 4480 patienter. Emapgliflozin er undersøgt som monoterapi og i kombination med andre orale antidiabetika og insulin. • Reducerer HbA1c Empagliflozin, der indtages som én tablet om dagen på 10 mg eller 25 mg, reducerer HbA1c med 0,5-1,0 procentpoint sammenlignet med placebo. Den største reduktion i HbA1c er observeret hos patienterne med højest HbA1c-niveau ved behandlingens påbegyndelse. Hos dårligt regulerede patienter med en HbA1c-værdi på omkring 10% reduceres HbA1c med omkring 2,7 procentpoint. Reduktionen i HbA1c er den samme, uanset om empagliflozin adderes til metformin, sulfonylurinstof, en DPP4-hæmmer eller tillægges insulinbehandling. Forklaringen herpå er, at empagliflozin virker ved en specifik mekanisme, der er forskellig fra de øvrige antidiabetikas virkningsmekanismer. Effekten er uafhængig af patientens egenproduktion af insulin eller grad af insulinresistens og er derfor også uafhængig af diabetesvarigheden. • Vægttab Behandling med empagliflozin har medført et vægttab på gennemsnitlig to-fire kg,...