Er rejsevarighed en dårlig markør for hepatitisrisikoen – bør danske retningslinjer for vaccination ved rejser ændres?

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Ulla Schierup Nielsen, læge, ph.d., Infektionsmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby  Den danske befolkning bruger hvert år 100-200 millioner kr. på at lade sig vaccinere mod hepatitis A og B - to sygdomme hvis incidens er faldende på mange typiske turistdestinationer.1,2 På den anden side rejser befolkningen som aldrig før, og eksotiske rejsemål og ditto rejsetyper udgør en stadig større del af rejserne.3 Derfor er det interessant at diskutere, om de officielle rejsevaccinationsanbefalinger har fulgt med tiden. Vaccinerer vi for mange? For få? De rigtige? De danske rejsevaccinationsanbefalinger tager udgangspunkt i en konkret risikovurdering af den nært forestående rejse. Dette er et rationelt princip, når vacciner kun giver immunitet af begrænset varighed. Ved indførelsen af de officielle danske vaccinationsanbefalinger i begyndelsen af 1990’erne kendte man netop ikke varigheden af immuniteten efter vaccination mod hepatitis A og B, da vaccinerne først kom på markedet i henholdsvis 1988 (hepatitis B) og 1993 (hepatitis A). I 2009, efter henholdsvis 21 og 16 års follow-up, blev produktresuméerne for begge vacciner imidlertid ændret således, at de nu menes at give langvarig - formentlig livslang - immunitet hos immunokompetente personer. Dette rejser naturligt spørgsmålet om, hvorvidt risikoen på en enkelt rejse overhovedet er en meningsfuld parameter, når patienter ønsker råd om vaccination mod hepatitis. Hvis vaccinerne giver livslang immunitet, må det vel være livstidsrisikoen, man skal se på? Hvis man ønsker at bibeholde anbefalinger baseret på den enkelte rejse, følger spørgsmålet, om det overhovedet er muligt at prædiktere denne risiko ved hjælp af et interview før afrejsen. Hvis man ønsker at basere sit råd på livstidsrisikoen, følger spørgsmålet, om man kan estimere den enkelte patients livstidsrisiko på en meningsfuld måde. Den sparsomme evidens på området vil blive gennemgået i denne artikel med fokus på at besvare disse to spørgsmål: Kan man prædiktere risikoen på en forestående...