Flere bør vaccineres mod mæslinger – 150.000 børn og unge er uden beskyttelse

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Peter Skinhøj, professor, dr.med., Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi, Rigshospitalet Hvert år bliver ca. 6000 børn i Danmark ikke MFR vaccineret, hvorfor i alt ca. 150.000 børn og unge nu er efterladt modtagelige for verdens mest smitsomme sygdom. Vaccinen blev indført i børnevaccinationsprogrammet i 1987, og det udryddede næsten forekomsten af mæslinger efter blot et par år. Vaccinen var forinden velafprøvet i udlandet gennem mange år og var fundet både sikker og effektiv. For eksempel var hele det amerikanske kontinent mæslingefrit fra ca. år 2000. Vaccinen immuniserer mod viruskomponenter, der er stabile over tid og over hele kloden. Samme vaccine beskytter derfor, uanset hvor og hvornår man smittes. Det er en levende, svækket vaccine, der giver mangeårig beskyttelse hos mindst 95%, og givet to gange, formentlig livet ud. Hos nogle få slår vaccinen ikke an, og disse personer kan blive syge ved senere udsættelse for smitte, især hvis de kun er vaccineret en gang.  Mange udvikler komplikationer ved mæslinger Når alligevel ca. 10% af børneforældrene fravælger MFR, for tiden hele 12%, og yderligere 10% undlader revaccination i fire-års alderen, kan der være flere årsager. For langt de fleste børneforældre huskes mæslinger, røde hunde og fåresyge efterhånden kun svagt som ubetydelige småbørnssygdomme og uden tanke for, at ved mæslinger vil op til 40% få komplikationer, oftest antibiotikakrævende otitis media, bronchitis eller pneumoni og ca. en ud af 1000 får encefalomyelitis med feber, kramper og andre neurologiske symptomer. Disse komplikationer bliver tillige hyppigere, jo ældre man er ved smitteudsættelse.  En anden hindring kan være viden om, at vaccinen, fordi der er tale om en levende virusvaccine, er noget reaktogen, det vil sige, at der efterfølgende forekommer feberreaktion hos ca. 5% og tillige et forbigående udslæt hos ca. 2%. Hertil har det gennem en årrække siden 1998 været hævdet, at der kunne...