For højt blodtryk efter apopleksi – det store paradoks

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Aase Engberg, konsulent, dr.med., speciallæge i neurologi, Center for Hjerneskade, København   Blodprop eller blødning i hjernen hører til de hyppigste og også mest invaliderende sygdomme, især blandt den ældre del af befolkningen. I Danmark medfører lidelserne ca. 12.000 hospitalsindlæggelser årligt; hver syvende dansker rammes. Har man været gennem et forløb med blodprop eller hjerneblødning, som har sat sig spor i lammelser, talebesvær, psykisk ændring med videre, forekommer det indlysende, at alt må gøres for at undgå tilbagefald. Opfølgende undersøgelser viser imidlertid, at der langtfra er styr på velkendte risikofaktorer der - skulle man tro - kunne elimineres ved en omhyggelig opfølgning. Det gælder specielt for hypertension. Hvad siger videnskaben herom, og er denne viden tilstrækkeligt virkningsfuld?   Hvad ved vi generelt om den forebyggende indsats i Danmark? I Danmark foregår et vigtigt samarbejde mellem apopleksiafdelingerne i form af en landsdækkende database, Danish National Indicator Project. En undersøgelse af data herfra1 omfattende opfølgning af 28.612 patienter indlagt med førstegangs-blodprop i hjernen i perioden 2003-2006, havde fokus på om virkningen af registreret forebyggende behandling med blodfortyndende, blodtryksænkende og cholesterolsænkende medicin. Den dækkede derfor tre vigtige risikofaktorer. Ved samkørsel med Landspatientregisteret og det landsdækkende register over al receptpligtig medicin, der blev udleveret fra alle danske apoteker, fandtes den kumulerede risiko for ny apopleksi i løbet af fem år at være 11,7%. Mens behandling med blodfortyndende medicin og/eller statiner (kolesterolsænkende) var associeret med et fald i risikoen for ny apopleksi, fandt man med hensyn til en hvilken som helst type af blodtrykssænkende medicinsk behandling ingen effekt- eller endog en øget risiko for ny apopleksi. Det bemærkes her, at der i databasen ikke indgik oplysninger om konkret måling af blodtrykket før og efter behandling - kun en registrering af, om behandlingen var påbegyndt og med hvilken type medikament. Forfatterne angiver dette som en...