Forebyggelse og behandling af hypoglykæmi

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Tove Larsen, diabetes-projektsygeplejerske, Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital, Hillerød Birger Thorsteinsson, professor, overlæge, dr. med., Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Aafdeling, Nordsjællands Hospital, Hillerød   Hos personer, der ikke har diabetes, ligger blodsukkeret i intervallet 4-7 mmol/l. Hos diabetespatienter i behandling med insulin eller sulfonylurinstoffer kan det være vanskeligt at holde blodsukkeret på dette niveau på grund af risikoen for hypoglykæmi. De øvrige antidiabetika medfører i sig selv kun en meget beskeden risiko for hypoglykæmi. Begrebet hypoglykæmi dækker dels over for lav glukosemængde i blodet, dels over symptomer på lavt blodsukker. Ved biokemisk hypoglykæmi er blodsukkeret under 4,0 mmol/l. Symptomatisk hypoglykæmi har tre sværhedsgrader: Insulinføling, som patienten selv kan afhjælpe. Insulintilfælde, hvor hjælp fra andre kræves for at genoprette blodsukkeret. Insulinshock, der udgør de sværeste insulintilfælde med bevidstløshed.   Frygt for hypoglykæmi – både hos patient, pårørende og behandler – udgør en væsentlig årsag til, at nogle patienter ikke opnår de anbefalede HbA1c- og blodsukkermål. Da de fleste kan ikke mærke, hvis blodsukkeret er let forhøjet, kan det være fristende at have et lidt for højt blodsukker for at undgå hypoglykæmi. Dette er uhensigtsmæssigt, da risikoen for senfølger i øjne, nyrer, kar og nerver derved forøges. Forebyggelse af hypoglykæmi er derfor uhyre vigtigt.   Risiko for insulintilfælde For at kunne forebygge insulintilfælde er det nødvendigt at kende de situationer og tilstande, der giver risiko for hypoglykæmi (se tabel). Hyppigst blandt risikofaktorerne er glemte eller udskudte måltider, nylig stigning i insulindosis, uventet fysisk aktivitet og alkoholoverforbrug. Ofte er flere faktorer til stede. Ved halvdelen af insulintilfældene kan risikofaktorer dog ikke påvises. Blandt risikomarkørerne dominerer forringet evne til at mærke eller reagere på symptomer på hypoglykæmi med risiko for insulintilfælde til følge (nedsat hypoglykæmi awareness). Hypoglykæmi awareness kan – blandt andet i sammenhæng med udfærdigelse af diabetesskema til kørekort –...