Forekomst af tumorer i glandula parotis hos danske børn

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Elizabeth Munkebjerg Stevens, stud. med., Københavns Universitet Simon Andreasen, læge, klinisk assistent, Øre-, næse- hals- & kæbekirurgisk Afdeling, Køge Sygehus Kristine Bjørndal, overlæge, ph.d., Øre-, næse- halskirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital Preben Homøe, professor, overlæge, dr.med., ph.d., Øre-, næse- hals- & kæbekirurgisk Afdeling, Køge Sygehus Tumorer i glandula parotis er relativt sjældne i almindelighed og hos børn i særdeleshed. Dette faktum vanskeliggør diagnosticeringen og behandlingen, og især sondringen mellem benigne og maligne tumorer er yderst relevant i klinikken. Der har tidligere hersket en opfattelse af, at tumorer i glandula parotis oftere er maligne hos børn i forhold til den fordeling, man ser hos voksne. Dette er imidlertid modbevist i en nylig opgørelse over alle tumorer i glandula parotis hos danske børn i perioden 1990-2005,1 hvor det viste det sig, at forholdet mellem benigne og maligne tumorer hos børn ligner den, vi kender fra voksne (15-32%).2 Data er indhentet fra Landregisteret for Patologi (Patobank). Resultater I løbet af perioden på 16 år blev 61 danske børn (9-18 år) diagnosticeret med en tumor i glandula parotis med en fordeling på 52 (85%) benigne og ni (15%) maligne tumorer. Gennemsnitsalderen var 15,2 år, og der var ikke tumorer hos børn under ni år. Det yngste barn med malign tumor var 11 år, hvilket stemmer godt overens med tidligere studier,3 som viser, at malignitet i spytkirtlerne forekommer særdeles sjældent hos børn under ti års alderen. I vores opgørelse var der en lille overhyppighed af tumorer blandt piger i forhold til drenge (ratio på 1,18), hvilket også stemmer overens med tidligere studier, herunder WHOs ”Classification of Tumours”.2 Der viste sig desuden en større forekomst af maligne tumorer hos pigerne end hos drengene (ratio 2:1), selv om denne sammenhæng ikke var statistisk signifikant i vores studie. Klassifikation Der findes et stort histopatologisk spektrum af spytkirteltumorer herunder...