Galdevejscancer – præsentation af nyt dansk fase II studie

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Lars Henrik Jensen, overlæge, ph.d., lektor, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus og Syddansk Universitet Fase II studier rummer risikoen for at være spild af tid, penge og patienternes velvilje, men også chancen for at definere fremtidens regimer og forbedre patientbehandlingen. Et af de vigtigste formål med et fase II studie er at klarlægge den nye behandling, der kan udfordre den aktuelle standardbehandling i et senere fase III studie. Det er ganske svært, og de fleste fase II undersøgelser bliver enkeltstående blindgyder. Især de enkeltstrengede design er omfattet af den risiko, fordi lav styrke, selektion og tilfældigheder ikke giver reproducerbare resultater. Klinikere ser ofte skævt til fase II data, da de jo selvfølgelig ikke må danne grund for patientbehandling og for det meste forplumrer mere end de oplyser. Fase II undersøgelser er imi9dlertid også den onkologiske legeplads, hvor man kan afprøve nye ideer på en ordentlig måde - og ikke mindst lege med designet for at trække så mange nye oplysninger ud som muligt om en behandling. Særligt randomisering, overkrydsning og biomarkører (blod, væv, radiologi, funktionelle undersøgelser medvidere) kan være med til at berige et fase II design. ASCO 2015 Den årlige ASCO kongres fandt som vanligt sted i Chicago i slutningen af maj. Vi havde her mulighed for at præsentere et randomiseret fase II studie om galdevejscancer. Et stort engelsk studie har tidligere vist superior effekt af Gemcitabine kombineret med Cisplatin frem for Gemcitabine alene. Derfor er standardbehandlingen for denne sygdom Gemcitabine kombineret med et platin. I Danmark har vi gode erfaringer med kombinationen af Gemcitabine, Oxaliplatin og Capecitabine. Den store udfordring aktuelt med galdevejscancer er at finde mere effektive første linie behandlinger. Den molekylærbiologiske revolution og deraf følgende mange nye molekylært rettede medicamina har også givet forhåbninger om at kunne øge effekten af kemoterapi ved galdevejscancer. Der har været...