Grazax®

BestPractice | Jul 2016 | Lungmedicin | Bestpractice |

Af Lars Frølund, speciallæge, dr.med., www.allergia.dk  Sublingual specifik immunterapi har været anvendt i flere europæiske lande og har dokumenteret effekt og ganske få bivirkninger. Grazax® er en smeltetablet til sublingual immunterapi. I studier har der været rapporteret få bivirkninger, fortrinsvist kløe i mund og svælg, ligesom der er vist signifikant effekt i forhold til placebo. Behandlingen gives otte uger før græssæsonen og gennem hele sæsonen. De seneste data tyder på, at der opnås yderligere effekt ved at fortsætte behandlingen i to-tre år - dette er endnu ikke omhandlet i registreringen. Indikationen er patienter med persisterende rhinoconjunctivitis med dokumenteret allergi for græs, hvor der ikke er andre betydende kliniske allergier. Her tænkes specielt på birk, hvor Grazax® ikke har effekt. Birken primer for græs, så behandling alene for græsallergien vil ikke være optimalt for patienter med begge former for allergi. Patienter med dokumenteret allergi og kliniske symptomer for både birk og græs bør tilbydes konventionel allergivaccination for begge allergier. Grazax® skal gives samtidig med, at den farmakologiske behandling, jævnfør ARIA guidelines, følges. Der er ikke generelt tilskud til Grazax®, hvorfor der skal søges enkelttilskud.    Desværre har Medicintilskudsnævnet opstillet nogle kriterier, som gør, at formentligt kun ganske få patienter vil kunne opnå enkelttilskud. Det er klart, at allergien skal være dokumenteret og almindelig basisbehandling forsøgt, men at patienter, hvor allergivaccination ikke kan gennemføres på grund af voldsomme lokalreaktioner skulle være en målgruppe, er der ingen som helst faglig dokumentation for, måske endda tværtimod. At Medicintilskudsnævnet skal afgøre hvilke ”særlige grunde”, der skal til for, at den almindelige vaccinationsplan ikke kan gennemføres, synes også, i en moderne tid med patientselvbestemmelse, at være ganske formynderisk. Patienterne har travlt, børnene skal til eksamen, så her er det helt rimeligt, at patienter med klinisk betydende monoallergi for græs uden særlige hindringer skal kunne tilbydes en...