Hjertebeskyttende effekt ved aftendosering

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Niels C Heebøll-Nielsen, pensioneret alment praktiserende læge, 2007-12 afdelingslæge ved IRF Traditionelt doseres medicin om morgenen. Når det drejer sig om antihypertensiv medicin, har undersøgelser imidlertid sandsynliggjort, at det er fordelagtigt, at noget antihypertensiv medicin indtages ved sengetid. Flere undersøgelser har rapporteret om klinisk betydningsfulde forskelle på morgen- og aftendosering, hvad angår blodtryksnedsættende effekt og varighed af effekten. Især et studie har givet anledning til særlig interesse.1 Det er en ublindet undersøgelse med 661 patienter med kronisk nyresygdom i antihypertensiv behandling. Deltagerne blev randomiseret til antihypertensiv behandling doseret om morgenen eller med mindst ét præparat ved sengetid. Det viste sig, at de deltagere, der fik aftendosering, havde signifikant lavere gennemsnitlig blodtryk om natten sammenlignet med dem, der fik morgendosering, hvorimod der ikke var forskel på blodtrykket om dagen. Desuden var der blandt dem, der fik aftendosering, færre non-dippere (det fænomen, at blodtrykket ikke, som normalt, nedsættes om natten). 14% færre kardiovaskulære tilfælde Efter en opfølgningstid på 5,4 år fandt man, at der var færre kardiovaskulære tilfælde blandt dem, der fik aftendosering, men der var ikke signifikant forskel på samlet mortalitet eller apopleksi. Forskellen i kardiovaskulære tilfælde var 35 pr. 1000 patientår mod 104 tilfælde. Det svarer til et number needed to treat (NNT) på 2,6 på 5,4 år. Hver 5 mmHg reduktion af det gennemsnitlige nat-blodtryk var associeret med 14% reduktion af kardiovaskulære tilfælde i opfølgningsperioden. Konklusion Der er fortsat ikke klarhed over, hvilke typer antihypertensiva, der med fordel kan indtages ved sengetid. Formentlig er det vigtigst for præparater med kort virkningsvarighed, for eksempel ACE-hæmmere, angiotensin II-antagonister og de fleste calciumkanalhæmmere. Amlodipin og thiazider har længere virkningsvarighed. Undersøgelsens resultater bør efterprøves i større, blindede undersøgelser af personer, der ikke har kronisk nyresygdom. Der er en nærmere gennemgang af studiet på www.irf.dk.2 Referencer 1. Hermida RC, Ayala DE, Mojón A,...