Hvad opnår man ved sufficient blodtryksbehandling?

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Ulla Overgaard Andersen, overlæge, Kardiologisk Afsnit, Holbæk Sygehus Amerikanske livsforsikringsfirmaer fandt i 1950’erne ud af, at blodtryk over 140/90 mmHg medførte en tidlig død, og dermed var patienter med hypertension en udgift for livsforsikringsfirmaerne. Efter den tid satte man traditionelt blodtryksgrænsen til 140/90 mmHg, og den værdi er også det målblodtryk, der sigtes efter, når man behandler patienter med hypertension. Derfor er en god målemetode, gode blodtryksapparater samt et veluddannet personale af afgørende betydning for hypertensionspatienten. Man kan behandle hypertension på to måder, som i dagens praksis supplerer hinanden: Den non-farmakologiske behandling er livsstilsændringer og inkluderer DASH-diæten, saltreduktion, lakridsrestriktioner, vægtreduktion, reduktion af stort alkoholforbrug, motion og så videre. Da iskæmisk hjertelidelse er en hyppig konsekvens af hypertension, anbefaler man også rygestop og kolesterolbegrænsning eller kolesterolsænkende behandling. Den anden måde er den farmakologiske. Grundbehandlingen består af amlodipin, thiazid og ACE-hæmmer (eller angiotension-2-antagonist). Disse præparater er alle meget effektive og gode i kombinationer. De næste to præparater er Spiron og betablokker. Betablokkeren har dog en fremrykket plads i behandling af patienter med iskæmisk hjertelidelse. 20% reduktion af risiko for apopleksi Effekten af behandlingen er først og fremmest reduktion af risikoen for akut koronar syndrom (AKS) og apopleksi. En reduktion af blodtrykket fra 160/100 mmHg til 140/90 mmHg vil teoretisk føre til 14% reduktion af risiko for AKS og 20% risikoreduktion for apopleksi. Er det høje blodtryk opdaget ved en tilfældighed, har patienten måske slet ingen symptomer og skal derfor informeres om, at behandlingen er forebyggende. Der er imidlertid mange, der har mindre symptomer eller nedsat livskvalitet, når man spørger dem ud i store livskvalitetsundersøgelser. Disse hypertensionspatienter får en bedre livskvalitet efter påbegyndelse af hypertensionsbehandling.   Livslang intervention Hypertensionsbehandling er en livslang intervention, og det kræver derfor et livslangt engagement fra patienten at sikre god compliance. Mange opsøger selv information på internettet...