Hypoglykæmi ved type 2-diabetes

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Per Warrer Petersen, speciallæge i almen medicin, Din Diabetes Klinik Hypoglykæmi er en vanskelig definerbar tilstand, der omfatter tilstande med for lavt blodsukker og tilstande med symptomer, som optræder ved og er forenelige med lavt blodsukker. Hypoglykæmiske episoder er almindelige, og risikoen er omdiskuteret. De kan være uerkendte og asymptomatiske. Som kortvarige og enkelstående tilfælde er de ufarlige, med mindre de indtræder under uheldige omstændigheder som ved bilkørsel eller på arbejdet. Indtræder episoderne hyppigt, eller er de længerevarende, vil de være potentielt skadelige for personen med risiko for hjerneskade, hjerterytmeforstyrrelse og død. Hypoglykæmi er frygtet af patienter og behandlere og kan være baggrunden for, at en del patienter ikke bringes ned til det korrekte behandlingsmål. Afgrænsningen i forhold til det normoglykæmiske område er ikke veldefineret. I Europa sættes grænsen til plasmaglukose under 3,0 mmol/l, idet de første symptomer på hypoglykæmi forekommer ved denne grænse (autonome symptomer som sveden, rysten og hjertebanken samt sløret syn, sult og svaghedsfornemmelse). Inden da vil et blodsukkerfald, i plasmaglukoseområdet 3-4 mmol/l, imidlertid udløse en række modregulationer i organismen, som omfatter supprimering af den endogene insulinsekretion, øget sekretion af glukagon samt adrenalin og senere kortisol samt væksthormon. Fra kognitiv påvirkning til bevidstløshed Dette tenderer mod at mobilisere glukose fra leverens glukogendepot og hæve blodsukkeret. Falder plasmaglukose-niveauet til 2,5 mmol/l, indtræder der kognitive dysfunktioner med forvirring, sløvhed og koncentrationsbesvær, og falder niveauet yderligere til 2 mmol/l, vil bevidstløshed med eller uden kramper kunne forekomme. Symptommønstret kan variere fra person til person, men være mere stereotype hos den enkelte, der kan lære at genkende sine symptomer på for lavt blodsukker. Endelig skal bemærkes, at forekomst af symptomer på hypoglykæmi ikke altid er ensbetydende med, at blodsukkeret er lavt.   Gradinddeling af hypoglykæmi Symptomatisk hypoglykæmi inddeles traditionelt yderligere i tre grader med henvisning til forekomsten ved insulinbehandlet diabetes:...