Identifikation af førskolebørn i risiko for overvægt senere i livet

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Lise Graversen, læge, ph.d.-studerende, Sektion for Almen Medicin, Aarhus Universitet Carsten Obel, praktiserende læge, lektor, Sektion for Almen Medicin, Aarhus Universitet Forekomsten af overvægt og fedme blandt danske børn har været kraftigt stigende gennem flere årtier.1 Overvægt er forbundet med stigmatisering fra jævnaldrende, lavt selvværd og sygelighed. Derudover fortsætter børneovervægt ofte ind i voksenalderen, hvor overvægt øger risikoen for alvorlige sygdomme som type-2 diabetes, hjerte-kar-sygdom og cancer.2,3 Meget tyder på, at det bedste tidspunkt at forebygge er førskolealderen. I Motions- og Ernæringsrådets rapport ’Forebyggelse af overvægt blandt børn og unge - forslag til en strategi’ fra 2007 foreslås etablering af et system til identifikation af børn med særlig risiko, før fedmen manifesterer sig. Det foreslås, at dette skal ske ved de forebyggende tre-fem årsundersøgelser hos egen læge.4 Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) udgav senere i 2007 en vejledning til brug i almen praksis om opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn.5 Der er bred enighed om, at det mest anvendelige mål til at vurdere overvægt og fedme er Body Mass Index (BMI). Dette gælder også børn efter to års alderen, men her er BMI-grænserne alders- og kønsspecifikt. Der findes flere forskellige referencematerialer, blandt andet et dansk som er udarbejdet af Nysom et al.6 Dette anbefales i DSAMs vejledning og af Dansk Pædiatrisk Selskab, men er endnu ikke tilgængeligt i alle journalsystemer. Man skal dog holde sig for øje, at BMI er forbundet med en vis usikkerhed med hensyn til at vurdere mængde og placering af fedtvæv, og BMI skal derfor suppleres med et klinisk blik. Måling af taljeomfang synes relevant, men anbefales ikke på nuværende tidspunkt som standard til børn.   Behov for større fokus på overvægt Ifølge DSAMs vejledning er et barn overvægtigt, hvis det ligger over 90 percentilen for BMI, hvilket skal skærpe den praktiserende læges...