Immun checkpoint hæmning er ny behandlingsmulighed for ikke-småcellet lungekræft

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Jens Benn Sørensen, overlæge, dr.med., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Mette Pøhl, afdelingslæge, ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Jan Nyrop Jakobsen, læge, ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Systemisk behandling af inoperabel ikke-småcellet lungekræft (non-small cell lung cancer, NSCLC) har, ligesom ved andre kræfttyper, væsentligst været baseret på tumor celledrab ved brug af uspecifik cytotoksisk behandling og stråleterapi. Det koncept har imidlertid begrænsninger, som blandt andet inkluderer potentiel alvorlig toksicitet, bystander effekt på normalvæv og resistente tumor kloner. En bedret forståelse af immunsystemets vigtige rolle i cancerudvikling har i nyere tid ført til udvikling af nye behandlingsstrategier med brug af forskellige immunterapier ved kræft. Det har vist sig, at etablerede maligne tumorer har forskellige mekanismer til at supprimere kroppens antitumor respons, omfattende produktion af hæmmende cytokiner, rekruttering af immunsupprimerende immunceller og opregulering af hæmmende receptorer kendt som immun checkpoints. Blandt disse mekanismer har blokering af immun checkpoint hæmning ved anvendelse af antistofferne nivolumab og pembrolizumab ført til godkendelse ved avanceret NSCLC, og baggrunden for dette vil blive gennemgået, mens andre immun checkpoint hæmmere, som aktuelt ikke er godkendt af enten FDA eller EMA, ikke vil blive gennemgået. Den primære effektor celle i immunresponset mod cancercellerne er T lymfocytter, som omfatter T hjælper celler og cytotoksiske T lymfocytter (CTL). CTL har en direkte tumordræbende funktion efter initial aktivering. Den celledræbende effekt er reguleret af immun checkpoints, som blandt andet omfatter programmeret celle-døds protein 1 (PD-1) receptoren, som udtrykkes på T cellens overflade. De kendte ligander til PD-1 er PD-L1 og PD-L2, som udtrykkes på mange cancer celler. Binding af liganden til PD-1 reptoren giver T celle hæmning og nedregulering af cytokin produktion, medførende undertrykkelse af antitumor immun responset. Både nivolumab og pembrolizumab forhindrer interaktion mellem PD-1 receptoren på CTL og liganden fra tumor cellerne, hvilket forhindrer hæmning af CTL og dermed stimulerer immunaktivering mod tumorcellerne....