Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør   I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge, vi ekspederer tingene på, ikke altid sikrer en optimal udnyttelse af vores tid og kompetencer. Ofte er det de små og større akutte helbredsproblemer, der stjæler vores tid og opmærksomhed. Måske er der også en tendens til, at det er de mest resursestærke patienter, der sikrer sig en tid i vores ofte overbookede kalender. Så hvordan sikrer vi i en hektisk hverdag, at de mest sårbare og syge patienter og dem med størst risiko for at udvikle sygdom og komplikationer til eksisterende sygdom også er dem, vi bruger en stor del af vores tid på? Denne artikel forsøger at give et bud på, hvordan Sentinel Datafangst, med praksispersonalet som tovholder, kan bruges til en mere effektiv udnyttelse/organisering af resurserne og sikre den mest relevante efteruddannelse for hele klinikken.     Hvad er Datafangst? Sentinel Datafangst er et elektronisk program, der installeres i den enkelte praksis og opsamler data om medicinordinationer, ydelser, laboratorieprøver og ICPC-diagnoser. Data sendes løbende til Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD) og omdannes til kvalitetsrapporter, som kun læger og personale, ved brug af deres professionelle digitale signatur, kan få adgang til at se via sundhed.dk – hertil skal det siges, at man kun får adgang til data fra egen praksis. I kvalitetsrapporterne er data ordnet systematisk, så det giver et overblik over kontrollerne og undersøgelserne knyttet til for eksempel kroniske lidelser som KOL og diabetes. Ud over kvalitetsrapporter, der vedrører kroniske sygdomme, er der også en bred vifte af andre kvalitetsrapporter, der dækker en stor del af arbejdet i almen praksis. Til visse sygdomme eller projekter er der behov for yderligere informationer end dem, der indhentes automatisk. Det kan være...