Kognitiv adfærdsterapi ved generaliseret angst

BestPractice | Jul 2016 | Psykiatri / Neurologi |

Af Marianne Breds Geoffroy, overlæge, ph.d., Alkoholenheden, Hvidovre Hospital Det anslås, at ca. 4% af befolkningen lider af generaliseret angst. Som ved alle angstlidelser er der dels en stærk kropslig komponent, her i form af eksempelvis vedvarende rastløshed, anspændthed og søvnbesvær, dels en kognitiv komponent, der omfatter bekymringstanker, som kan virke overvældende og uden for kontrol. Det er normalt at bekymre sig. Vi planlægger vores fremtid og forsøger at undgå, at uhensigtsmæssige hændelser skal opstå. Ved generaliseret angst martres man af bekymring for, at noget skal gå galt, og at man ikke har styr på tingene. Dette på trods af eksempelvis et relativt godt helbred og almindelig økonomi. Samtidig er mange klar over, at de har tendens til at være overbekymrede, hvorfor mange bebrejder sig selv, at de ikke bare kan nyde livet. Undersøgelser vedrørende effekten af kognitiv adfærdsterapi viser, at ca. 30-40% af patienterne har vedvarende god effekt af behandlingen. Effekten er dog ikke lige så slående ved generaliseret angst som ved eksempelvis panikangst, hvor angstanfaldene er tydelige og mere afgrænsede og derfor nemmere at arbejde med terapeutisk. Behandlingsfokus Ved kognitiv adfærdsterapi lærer patienten at forstå bekymringstankerne. Spørger man, om patienten nogensinde har været så bekymret, at han/hun ikke har kunnet tage en telefon, der ringer, vil alle sige nej. Man har med andre ord kontrol og kan vælge at foretage en handling frem for at være fordybet i tanker. Patienten skal have forklaret, at bekymringstanker ikke opstår, fordi en reel fare truer, men at såkaldte automatiske tanker spontant dukker op og giver uro i kroppen. På samme måde kan kropslige signaler/symptomer initiere bekymringstanker - kroppen overreagerer på indre og ydre signaler. Udover at forklare patienten om bekymringstankerne og de kropslige reaktioner, kan terapien også omfatte: Afspændingsteknikker. Udfordring af positive og negative tanker gennem samtale. Distraktion (for eksempel ved...