KOL-behandling – udfordringer i hjemmesygeplejen

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Lotte Fonnesdorf, hjemmesygeplejerske, Frederikssund Kommune Det er en stor udfordring at støtte og tilrettelægge en individuel behandling i et meget systematiseret sundhedsvæsen. Jeg oplever, at det er meget forskelligt, hvilke informationer og vejledninger borgerne reagerer på i forhold til skabe adfærdsændringer. Derfor er det vigtigt at skabe en relation, hvor borgeren i et respektfyldt forum kan give udtryk for, hvilke områder der er vigtige for dem, for på den måde at støtte borgerens motivation til adfærdsændring. Dette kan skabe et rigtig godt grundlag for, at planlægge information og undervisning. Hjemmesygeplejen i Frederikssund Kommune har kvalitetsstandarder, hvor en sundhedssamtale skal danne baggrund for planlægningen af den sundhedspædagogiske indsats. At gennemføre individuelle forløb sammen med borgeren er tidskrævende. Det er en udfordring som hjemmesygeplejerske at prioritere dette i en travl hverdag, hvor mange forskelligartede opgaver presser på. Men der er et rigtig godt fundament for at kunne tilrette individuelle forløb sammen med borgeren.  Nødvendigt at dele viden om patienten En anden stor udfordring er det tværfaglige samarbejde, både internt i kommunen, men også med praktiserende læger og hospitalsafdelinger. Jeg oplever, at vi i de forskellige indsatser arbejder ud fra den viden og tilgang, vi har til borgeren, og ofte deler vi ikke denne viden med vores samarbejdspartnere. Jeg kommer hos en borger med svær KOL, hvor jeg ved besøgenes indledning fandt ud af, at borgeren ofte blev tilset at egen læge og praksissygeplejerske, han kom desuden i lungemedicinsk ambulatorie samt på KOL-rehabilitering via hospitalet og desuden blev tilset af en ilt-sygeplejerske. Hos andre borger oplever jeg, at deres kontakt med behandlersystemet er meget sparsomt, selv om de har svær KOL. Hvorfor får borgerne så forskellige behandlingstilbud? Hvordan får vi planlagt et samarbejde, hvor vi med viden om de forskellige behandlingstilbud, kan få planlagt et individuelt forløb, der giver mening og sammenhæng?...