KOL-prævalens i Danmark

BestPractice | Jul 2016 | Lungmedicin | Bestpractice |

Af Peter Lange, ledende overlæge, dr.med., Hjerte-Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) er karakteriseret ved en kronisk betændelsestilstand i luftvejene, som fører til irreversibel obstruktiv nedsættelse af lungefunktionen. Avanceret KOL fører til svær forringet livskvalitet på grund af åndenød, hoste og opspyt samt akutte forværringer, som kræver behandling med antibiotika og peroralt binyrebarkhormon. Diagnosen stilles ved spirometri, hvor der måles forceret ekspiratorisk volumen i et sekund (FEV1) og forceret vital kapacitet (FVC). Ved KOL er forholdet mellem FEV1 og FVC nedsat til under 70%, og FEV1 er lavere end den forventede normalværdi. 436.000 danskere har KOL Nyere analyser fra den københavnske Østerbro-undersøgelse, hvor flere tusinde københavnere fik foretaget spirometri, tyder på, at lidelsen er endnu hyppigere end hidtil antaget.1 I alt var 2768 kvinder og 2140 mænd inkluderet i undersøgelsen, der fandt, at prævalensen stiger med alderen, og specielt i de ældste aldersgrupper er forekomsten højere hos mænd end kvinder. Med udgangspunkt i alderssammensætningen af den danske befolkning kunne vi estimere antallet af personer med KOL i hele Danmark. Vi skønner, at 436.000 danskere har KOL, fordelt på 235.000 mænd og 201.000 kvinder. Af disse har 166.000 mild KOL, mens 270.000 skønnes at have klinisk betydende KOL - fordelt på 230.000 med moderat KOL og 40.000 med svær/meget svær KOL, hvor FEV1 er nedsat til under 50% af den forventede værdi. Diagnosen stilles ofte sent På grund af den høje forekomst betragtes KOL i dag som en folkesygdom, og lidelsen lægger beslag på en betragtelig andel af sundhedsvæsenets samlede ressourcer. Der er mindst 25.000 årlige hospitalsindlæggelser som følge af sygdommen, og næsten 4000 danskere dør hvert år af KOL. Antallet af kontakter til egen læge på grund af sygdommen er ukendt, men skønnes at være meget højt. Samtidig er det svært at danne sig et overblik over forekomsten...