Kontrol af type 2-diabetespatienter i almen praksis

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Michel Kjeldsen, praktiserende læge, Slangerup Hovedparten af patienterne med type 2-diabetes får varetaget behandling og kontroller i almen praksis. For at kunne varetage denne opgave er det nødvendigt, at praksis er ”gearet” til opgaven, og en veldefineret fordeling af opgaver og ansvar blandt læge og sygeplejerske er en forudsætning for god kontrol. Nedenfor er anført forslag til rent praktiske metoder til at opnå dette. Kontroller   En betydelig del af type 2-diabetespatienterne har på diagnosetidspunktet hjerte-kar-sygdom og/eller andre diabetiske komplikationer. Det er derfor væsentligt allerede på dette tidspunkt, at lægen foretager en samlet vurdering af patienten. Herudfra vil patienten blive vurderet efter risiko og relevant behandlingsbehov. I samråd med patienten fastlægges der individuelle behandlingsmål og en plan for kontrollerne. Patienten bør følges med: • Mellemkontroller (hver tredje til sjette måned), gerne ved sygeplejerske, for at monitorere om de terapeutiske mål med hensyn til vægt, motion og rygestatus samt blodsukker, blodtryk og lipid-niveauer nås, og om nødvendigt justere behandlingen efterfølgende. • Årskontroller gennemføres ved læge for at følge patienten med henblik på udvikling af diabetiske komplikationer og hjerte-kar-sygdom samt justere den individuelle behandlingsplan. Organisering Ved kontrol af kronisk syge patienter kan det være en stor fordel, at man i praksis, hvor der er ansat sygeplejerske(r), udarbejder en model for, hvordan kontroller opbygges. Det er til stor gavn for patienten, at de forskellige kompetencer, som de to faggrupper har, bidrager til en samlet omsorg i kontrollen af patienten. I vores praksis, hvor vi er fem læger og tre sygeplejersker, har vi ”teams” til varetagelse af kontrol af patienter med type 2-diabetes. Det indebærer, at en bestemt læge og en bestemt sygeplejerske er tilknyttet den enkelte patient. Patienten har således sin ”egen” læge og sin ”egen” sygeplejerske. Opgavefordeling mellem lægen og eventuelt sygeplejerske bør være veldefineret. Det kan være en fordel at have...