Kronikeromsorg i praksis – hvordan kan vi hjælpe KOL patienterne?

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Jørgen Steen Andersen, praktiserende læge, Skovlunde, praksiskonsulent i Ballerup Kommune I takt med at vi i gennemsnit bliver ældre og ældre, rammes flere og flere af livsstilssygdomme. De fleste over 70 år har således stiftet bekendtskab med enten hypertension, KOL, diabetes, slidgigt, moderat depression, knogleskørhed, almindelig hudkræft og/eller iskæmisk hjertesygdom. Langt det største antal lægebesøg om disse sygdomme finder sted i almen praksis. Det er også herfra, patienterne bliver henvist videre til speciallæger, sygehuse og kommunale træningstilbud. Det er praktisk for patienterne, at trådene samles et sted, der ligger nær bopælen. I de senere år har kommunerne satset meget på kronikerområdet. Der er udviklet nye tilbud om træning og undervisning for KOL-patienter og patienter med andre kroniske livsstilssygdomme. Almen praksis har dermed fået en væsentlig rolle i at identificere de rigtige patienter, henvise rettidigt og siden bidrage med at evaluere effekten for den enkelte. Vi skal også identificere de svært syge KOL-patienter, der har behov for kontakt med ilt-sygeplejersker og specialiseret træning på specialafdeling. Kun i almen praksis er der det samlede overblik, der kan sikre, at de kommunale og de specialiserede sundhedsydelser kan anvendes rationelt. I takt med, at behovet for, og udbuddet af sundhedsydelser til eksempelvis KOL-patienterne stiger, stilles der imidlertid også større krav til den enkelte praksis om at strukturere overblikket over den enkelte patients helbred og livssituation. Dette krav fra regionerne er knyttet sammen med et ønske om at få et overblik over, om de ydelser, der gives, også leder til en god kvalitet i behandlingen. Det er derfor en vigtig opgave for læger og sygeplejersker i almen praksis, at data om medicin, laboratoriedata og målinger af for eksempel vægt, højde, sygdomsgrad, lungefunktion og tobaksforbrug samt udskrivningsbreve løbende registreres, så overblikket bevares. Men hvordan får man tid til dette i en travl hverdag? Og hvornår...