Medicinadfærd under Ramadan – for patienter med type 2- diabetes og pakistansk baggrund

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Anna Mygind, ph.d., Sektion for Samfundsfarmaci og Klinisk Farmaci, Institut for Farmaci, Københavns Universitet Maria Kristiansen, lektor, ph.d., Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet Inge Wittrup, seniorforsker, antropolog, ph.d., CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Lotte Stig Nørgaard, lektor, ph.d., (pharm), Sektion for Samfundsfarmaci og Klinisk Farmaci, Institut for Farmaci, Københavns Universitet   Danmark er historisk set et nyt indvandringsland. Først i slutningen af 1960’erne migrerede større grupper med andre religiøse og kulturelle baggrunde til Danmark. Mange af disse ’gæstearbejdere’, som de blev kaldt, er i dag blevet ældre medborgere, og sammenlignet med tidligere, møder vi dem derfor også væsentligt oftere i almen praksis og andre dele af sundhedsvæsnet. Der er derfor flere aspekter, der er relativt nye for sundhedsprofessionelle at forholde sig til. Et af disse er, hvordan personer med kronisk sygdom og med muslimsk baggrund håndterer deres medicin under Ramadan (se boks) - og ikke mindst, hvordan sundhedsprofessionelle bedst muligt rådgiver om denne medicinhåndtering.   Interviewundersøgelse I 2010 undersøgte vi medicinhåndtering blandt personer med pakistansk baggrund og type 2-diabetes.1,2 Vi interviewede seks personer, der alle boede i Storkøbenhavn og fik antidiabetika i form af metformin, insulin og/eller sitagliptin. Alle interviewede havde andre somatiske og/eller psykiatriske lidelser, hyppigt hypertension og hyperkolesterolæmi. De fleste havde ingen eller kort uddannelse og var på førtidspension som følge af helbredsproblemer. Interviewene omhandlede erfaringer med og forståelser af medicinhåndtering og rådgivning om medicin i sundhedsvæsnet. Vi inviterede patienterne til at tage emner op, som optog dem, hvorefter vi bad dem uddybe deres argumentation på baggrund af deres erfaringer. Et af de emner, fire af interviewpersonerne tog op, var medicinhåndtering under Ramadan, herunder konkret håndtering af medicinindtag, bevæggrunde bag denne adfærd, samt erfaringer med at få sundhedsfaglig rådgivning om brug af medicin under Ramadan.   Konkret medicinhåndtering under Ramadan...