Meningokok vaccination

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Søren Thybo, overlæge, Infektions-reumatologisk Klinik, Rigshospitalet De seneste år er der kommet forbedrede protein-konjungerede meningokok vacciner på markedet, som synes at være mere effektive og formentlig at have en længere beskyttende effekt end de tidligere polysaccharid vacciner. Specielt er udvikling af en konjungereret serogruppe B og også serogruppe Y vaccine meget lovende.  Dette skal ironisk nok ses på baggrund af en formodentlig sekulær trend, der i Danmark og andre vestlige lande har betydet en reduktion over ca. 20 år af det totale antal tilfælde af meningokok infektioner fra – Danmark – ca. 270 årlige tilfælde til de nuværende ca. 100, hvilket svarer til 60% færre. Samtidig har der været en ændret fordeling mellem serotype B og C, idet antallet af serotype gruppe B tidligere var ca. tre gange højere end C. I 2011 var antallet af serotype B og C henholdsvis 32 og 46.1  Vaccination mod meningokok sero-grupperne A, C, Y og W-135 Sero-grupperne A, C, Y og W-135 er ansvarlig for mere end 95% af alle meningokok sygdomstilfælde globalt, hvor B og C dominerer i Europa og USA, og A stadig er helt dominerende i det såkaldte meningitisbælte i Sahelområdet syd for Sahara. Her kan incidensen komme helt op på 1000 tilfælde pr. 100.000 indbyggere i de tørre epidemimåneder, hvor incidensen i Danmark i 2011 blot var 1,7/100.000. De tidligere polysaccharid vacciner gav dårligt respons hos børn under to år (den aldersgruppe, der har størst risiko for meningokok sygdom (17,9/100.000). I Danmark er der nu to konjungerede fire-valente meningokok vacciner til rådighed: Menveo® og Nimenrix®, der begge formelt er registreret til at gives som én enkelt dosis intramuskulært til personer i alderen 2-55 år. Også i Danmark (sanktioneret af Lægemiddelstyrelsen) kan disse vacciner, forudsat to (eller tre) doser gives, bruges til børn fra to måneder til et år....