Nye danske referenceværdier for spirometri

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Anders Løkke, afdelingslæge, Lungemedicinsk Afdeling, Århus Universitetshospital I den internationale litteratur er der enighed om, at referenceværdier til lungefunktionsmåling skal stamme fra tværsnitsstudier af raske personer, der aldrig har røget, ligesom de skal fornyes fra tid til anden på grund af kohorte-effekt (vi lever sundere og længere i dag end tidligere), og som følge af udviklingen af nyere og mere præcist måleudstyr til lungefunktionsmåling.   Danmarks Lungeforening udgav i 1986 de hidtil seneste danske referenceværdier for spirometri. De var baseret på data fra 570 personer (nogenlunde ligeligt fordelt med hensyn til køn) i alderen 30-70 år. I det studie denne artikel bygger på, har det været målet at tilvejebringe nye referenceværdier for spirometri - specielt med henblik på at udvide aldersspændet, så der fastsættes referenceværdier for både yngre og ældre (i alderen 20-90 år) og at opnå mere valide værdier - specielt i de mere ekstreme værdier for alder og højde. Det er opnået ved at inkludere et stort antal raske personer.   11.288 raske bag nye værdier På baggrund af data fra Østerbroundersøgelsen (2001-2003) og Herlev-Østerbroundersøgelsen (2003-2010) blev 11.288 danske, fuldstændig raske, aldrig-rygere (ud af en samlet gruppe på 69.822) inkluderet - fordelt på 6307 kvinder og 4981 mænd. De inkluderede var i alderen 20-90+ år og havde acceptable lungefunktionsmålinger.   Som forventet lå de fleste i midtergrupperne for alder og højde, mens der kun var ganske få inkluderede personer i yderpunkterne. Prædiktions-formlerne for henholdsvis forceret, ekspiratorisk volumen i første sekund (FEV1), forceret vital kapacitet (FVC) og FEV1/FVC-ratio blev fundet på baggrund af kønsstratificerede, liniære regressionsanalyser. Robustheden af datasættet blev testet og valideret på adskillige måder.   For de mere ekstreme værdier af højde og alder korrelerer de to referencematerialer mindre godt for begge køn og afviger fra hinanden med mere end 0,5 L, således, at det gamle...