Nye insuliner til behandling af diabetes

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Troels Krarup Hansen, professor, overlæge, ph.d., dr.med., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), Aarhus Universitetshospital De seneste år er der lanceret flere nye lægemidler til behandling af såvel type 1- som type 2-diabetes og med forskellige virkningsmekanismer. Det giver nogle terapeutiske muligheder i forhold til individuelt at tilpasse behandlingen den enkelte patient. Samtidig gør det også valget af behandling mere komplekst. Som behandler har man derfor i stigende grad brug for såvel viden som overblik for at vælge det lægemiddel eller den kombination af lægemidler, som er mest optimal for den enkelte patient. Set i det perspektiv kan det være en fordel at holde sig orienteret om de nyeste anbefalinger gennem den behandlingsvejledning for type 2-diabetes, som Dansk Selskab for Endokrinologi og Dansk Selskab for Almen Medicin i fællesskab har udarbejdet, og som løbende opdateres. Vejledningen kan findes og downloades på de respektive selskabers hjemmeside. Nye insulinbehandlinger I denne artikel sættes fokus på de nye insuliner til behandling af såvel type 1- som type 2-diabetes, som er markedsført inden for det seneste år. Det drejer sig om Abasaglar, Toujeo og Tresiba - alle tre langtidsvirkende basalinsuliner. Fordelene ved brug af insulin ved type 2-diabetes er, at det er et potent stof, hvor det er muligt at justere dosis, indtil det ønskede behandlingsmål er nået. Ulempen er, at insulin skal injiceres, og at der er øget risiko for hypoglykæmi. Desuden skal patienterne løbende måle glukosekoncentrationen. Ifølge behandlingsvejledningen er metformin førstevalg ved type 2-diabetes, mens man relativt frit kan vælge blandt flere sidestillede terapeutiske grupper som andet valg, hvoraf insulin er en mulighed. Brugen af insulin som andet valg er ikke så udbredt i Danmark som for eksempel i Frankrig. I modsætning hertil vælger vi i Danmark ofte først insulin som tredje eller fjerde valg. • Abasaglar, insulin glargine Dette insulinpræparat er et...