Optimering af astmabehandlingen

BestPractice | Jul 2016 | Lungmedicin | Bestpractice |

Af Vibeke Backer, overlæge, dr.med., Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital  og Celeste Porsbjerg, 1. reservelæge ph.d., samme sted  Astma karakteriseres ved hyperreagerende luftveje med anfaldsvis bronkospasme, trykken i brystet, åndenød, pibende/hvæsende vejrtrækning, hoste og ekspektoration, der svinder enten spontant eller efter specifik behandling. Diagnosen kan baseres på symptomer alene, men det må anbefales at verificere diagnosen objektivt for at undgå fejldiagnoser og forkert behandling. Objektive undersøgelser giver samtidig mulighed for at vurdere sværhedsgraden og dermed behovet for behandling. Mange astmapatienter underkender sværhedsgraden af deres sygdom og underrapporterer symptomerne. Mål med behandlingen Internationale guidelines (NLBHI, BTS og GINA) definerer velbehandlet astma som en tilstand med få (ingen) symptomer, ingen natlige symptomer, ingen (få) begrænsninger i det fysiske aktivitetsniveau, minimalt forbrug af anfaldsmedicin, ingen svære anfald eller indlæggelser og normal lungefunktion (FEV1 >80% af det forventede). Etablering af et godt samarbejde mellem patient og læge og grundig information af patienten med henblik på god sygdomsforståelse og indsigt i behandlingsprincipper er basale elementer i behandlingen, ligesom identifikation og om muligt reduktion af udløsende og forværrende faktorer. Jævnlig vurdering af graden af astmakontrol med henblik på korrekt medicinering samt en så vidt mulig individuelt tilpasset handlingsplan med et betydeligt element af selvkontrol og medicinregulering er også en forudsætning for optimal behandling. Anfaldsbehandling Korttidsvirkende beta-2-agonister (eksempelvis salbutamol og terbutalin) anvendes p.n. ved akutte astmasymptomer. Den bronchodilaterende behandling kan også benyttes inden fysisk anstrengelse, for eksempel fem-ti minutter før patienten dyrker sport for at undgå symptomudvikling. Leukotrien-antagonisten montelukast kan ligeledes anvendes profylaktisk før sport; midlet tages minimum to timer før. Forebyggende behandling Ved tegn på manglende astmakontrol anbefales daglig antiinflammatorisk behandling. Inhalationssteroid er førstevalg og grundstammen i behandlingen. Leukotrien-antagonister kan enten gives alene eller sammen med inhalationssteroid. Langtidsvirkende beta-2-agonister (formoterol og salmeterol) må udelukkende tages i kombination med et inhalationssteroid og anbefales ved symptomer flere gange ugentligt....