Overvægt blandt børn og unge

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Carina Sjöberg Brixval, ph.d.-studerende, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Bjørn Holstein, professor, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Overvægt er et af vor tids største folkesundhedsproblemer, også blandt børn og unge. Det er samtidig et problem, som er lidt ude af kontrol: I mange lande er der en eksplosiv stigning i andelen af overvægtige børn, og man ved alt for lidt om forebyggelse og behandling. Det kan være svært at definere, hvad overvægt er blandt børn. Der er flere metoder til at beregne overvægt og svær overvægt blandt børn, og derfor kommer forskellige fagfolk ofte til forskellige resultater i deres opgørelser. Den mest brugte metode er BMI (Body Mass Index), der beregnes som kg/(højden i meter)2. Dette mål tager højde for personens vægt og højde, men ikke for kropsbygning og hvor på kroppen, fedtet sidder. Man bruger ikke BMI direkte, når man skal definere overvægt hos børn og unge, idet BMI i denne aldersgruppe varierer stærkt med køn og alder. I stedet omregner man BMI til det, som ville gælde for en voksen. Man bruger BMI grænser, der tager højde for barnets/den unges alder og køn. BMI-grænserne blandt børn svarer til grænserne for overvægt (BMI fra 25-29,9 kg/m2) og svær overvægt (BMI≥ 30 kg/m2) for voksne. Et eksempel: Et BMI-tal på 25 hos en voksen sidestilles med et BMI-tal på 19,8 for en tiårig pige og 19,9 for en tiårig dreng. Forekomst og udvikling over tid Blandt spædbørn i otte-ti måneders alderen er 3,8% overvægtige og 0,6% svært overvægtige (samlet 4,4%), og dertil kommer, at 17,1% er i risiko for overvægt. De seneste opgørelser af forekomsten af overvægt og svær overvægt blandt lidt større børn stammer fra sundhedsplejerskers undersøgelser af seks-syv årige børn i hovedstadsområdet i perioden 2011-2012. Den viser, at 12,9% var overvægtige og 2,5% svært overvægtige,...