Overvægt i barnealderen

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Cæcilie Trier, læge, ph.d.-studerende, Enheden for Overvægtige Børn og Unge, Børneafdelingen, Holbæk Sygehus Christine Bøjsøe, læge, ph.d.-studerende, Enheden for Overvægtige Børn og Unge, Børneafdelingen, Holbæk Sygehus Prævalensen af overvægt hos børn har gennem flere årtier været stigende i Danmark og andrager ca. 16% af de fem- til otte-årige og 21% af de 14-16-årige.1 Flere studier indikerer, at stigningen er stagneret, men niveauet er fortsat højt både i Danmark og i resten af verden.2,3 Desuden blev overvægt i 2013 erklæret for en sygdom af USAs medicinske selskab (AMA). Sammen med overvægt følger risikoen for udvikling af følgesygdomme til overvægt, som forekommer i stort omfang hos børn, hvor 45% af børnene i behandling for overvægt har leversteatose,4 51% har hypertension eller forstadier til dette,5 27% har dyslipidæmi6 og 6-17% har prædiabetes.7 Derudover har overvægtige børn oftere psykiske problemer, oplever mobning og er vist at vurdere egen livskvalitet på linje med børn i behandling for cancer.8 Overvægt i barndommen er associeret med overvægt og hjerte-kar-sygdom i voksenalderen med dertil forventeligt øget sygelighed og tidligere død.9 Hvad er overvægt hos børn? Hos børn og unge skal der ved vurdering af vægtstatus tages højde for vækst og udvikling, og der anvendes derfor BMI-kurver, som ligner kurverne for højde- og vægt-udvikling.10 På disse kurver defineres overvægt som BMI over 90-percentilen og svær overvægt som BMI over 97-percentilen, hvilket svarer til et BMI på henholdsvis 25 og 30 kg/m2 hos voksne. Da børns proportioner er anderledes end voksnes, kan man ikke altid vurdere med det blotte øje, om et barn er overvægtigt, og man bør derfor altid benytte en BMI-kurve. Børn kan også udvikle objektivt synlige tegn på følgevirkninger til overvægt, såsom hudforandringer (for eksempel striae distensae og acanthosis nigricans), hepatomegali (som tegn på leversteatose) og bevægeapparatssymptomer (for eksempel malalignment og Blount’s disease), og man bør...