Prognostiske faktorer ved lokaliseret bløddelssarkom

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Katja Maretty Nielsen, læge, ph.d., Sarkomcenteret, Aarhus Universitetshospital Bløddelssarkomer er en meget sjælden kræftform med omkring 200 nye tilfælde årligt i Danmark, fordelt på over 50 histologiske undertyper.1 Gennemsnitsalderen er 60 år, og størstedelen af tilfældene forekommer i ekstremiteterne og trunkus. Standardbehandlingen af lokaliseret bløddelssarkom er kirurgisk fjernelse, der ofte kombineres med forskellige strålebehandlingsregimer alt efter tumordybde, malignitetsgrad, kirurgisk margin samt lokale præferencer. Brugen af kemoterapi som del af standardbehandlingen er - bortset fra enkelte histologiske undertyper - fortsat kontroversiel. På trods af væsentlige forbedringer i de diagnostiske værktøjer og behandlingsmuligheder gennem de seneste årtier, har dette ikke ført til en forbedret prognose hos patienter med lokaliseret bløddelssarkom. Omkring 30% af patienterne udvikler metastaser, hyppigst pulmonale, hvoraf størstedelen vil dø som følge af metastatisk sygdom. For at kunne identificere de patienter, der har høj risiko for at dø, og som kan have gavn af et mere aggressivt behandlingsforløb, er det derfor fortsat vigtigt med prognostiske studier. Den lave incidens og den store heterogenitet inden for bløddelssarkomer medfører, at størstedelen af de eksisterende prognostiske studier er karakteriseret ved at være baseret på små studiepopulationer, stamme fra flere centre eller have selektionsproblemer. I Danmark er vi så heldige at have Sarkomdatabasen, indeholdende populationsbaserede, systematisk validerede data fra alle sarkompatienter i Jylland i perioden 1979-2008.2 Med udgangspunkt i denne har vi for nyligt undersøgt betydningen af både ”klassiske” prognostiske faktorer, samt komorbiditet og biomarkører. ”Klassiske” prognostiske faktorer Mens der generelt er enighed om betydningen af nogle faktorer, er der på trods af utallige studier stadig ikke enighed om betydningen af andre. Betydningen af alder som prognostisk faktor er endnu ikke fuldt afklaret på trods af, at det er en af de hyppigst undersøgte faktorer.3-5 Vi undersøgte alder som faktor hos 922 voksne patienter med lokaliseret bløddelssarkom og fandt ingen øget sarkomspecifik dødelighed...