Responsmønstre og responsevaluring ved immunterapi med check point inhibitorer

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Marco Donia, 1. reservelæge, ph.d., Onkologisk og Hæmatologisk Afdeling, Center for Cancer Immunterapi-CCIT, Herlev Hospital Inge Marie Svane, professor, overlæge, centerleder, Onkologisk og Hæmatologisk Afdeling, Center for Cancer Immunterapi-CCIT, Herlev Hospital Cancer Immunterapi har medført et stort gennembrud i onkologien inden for flere kræftformer de seneste år. Unikke responsmønstre har medført behov for nye responsevalueringskriterier. Denne artikel har til formål at give et overblik over atypiske responsmønstre, som man ser i den kliniske hverdag, når man behandler patienter med immun-checkpoint inhibitorer (ICI). ICI består at antistoffer, der blokerer specifikke immun-hæmmende mekanismer og derved potentielt frigiver et naturligt immunrespons imod kræftcellerne. Nylige kliniske fase III forsøg har demonstreret, at ICI har potent aktivitet mod flere kræftformer. Disse inkluderer hyppige og behandlingsresistente kræftformer som melanom, renal celle karcinom og ikke-små cellet lungecancer. Adskillige tidlige kliniske forsøg, der omfatter stort set alle kendte kræftformer, er iværksat, og der er allerede demonstreret klinisk aktivitet ved mere end ti forskellige kræftformer.1 De første kliniske forsøg med anti-CTLA4 antistoffer, som er den første ICI, der blev godkendt af FDA (til melanom), blev gennemført i slutningen af 00’erne. Siden har man konstateret, at en vis andel af patienterne udviser tidlig såkaldt ”pseudo-progression” forud for respons.2 Det betyder, at der initielt er vækst af kendte metastaser eller endda tilkomst af nye tumorlæsioner, hvorefter der typisk efter yderligere 8-16 uger forekommer markant tumor regression. I det fleste af disse tilfælde opnår patienterne langvarig effekt, typisk flere måneder til flere år.3 Det er således bemærkelsesværdigt, at 25% af alle patienter med metastatisk melanom, der er i live mere end fire år efter behandling med anti-CTLA4 antistof, klassificeres som havende progressiv sygdom i henhold til standard WHO eller RECIST kriterier.4 Tilsvarende atypiske responsmønstrer er ligeledes observeret hos en subgruppe af patienter, der efterfølgende opnår klinisk respons ved behandling med de...