Rygestop er aldrig for sent

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Azza Ahmed Khalil, afdelingslæge, ph.d., Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Kræft i lunger, hoved og hals er stærkt associeret til rygning, og det er samtidig ved disse sygdomme, der er den første gevinst ved rygeophør i forbindelse med kræftbehandlingen. Hvis patienter med kræft i lunger, hoved eller hals holder op med at ryge, når diagnosen stilles, har det således signifikant positiv indvirkning på overlevelse, sygelighed, livskvalitet, appetit og vægttab. Derudover tåler patienterne såvel stråle- som kemoterapien betydeligt bedre end eksempelvis lungekræft-patienter, der ikke holder op med at ryge. Ved småcellet lungekræft er fem-årsoverlevelsen 29% blandt de patienter, der fortsætter med at ryge, mens den er hele 63% hos dem, der ophører med rygningen. Ved ikke-småcellet lungecancer er 33% af de rygende patienter i live efter fem år, mens det gælder for 70% af dem, det lykkes at kvitte tobakken. Det er imidlertid ikke kun hos patienter med kræft i lunger, hoved og hals, at rygestop har betydning. Eksempelvis er det påvist, at kræftpatienter, der ikke kvitter tobakken, generelt har højere risiko for recidiv eller for at udvikle en anden cancerform. Prioriter tid til rygestop På Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital har vi for år tilbage haft et rygestop-projekt, hvor sygeplejerskerne havde ansvar for en målrettet indsats mod at få patienter med lungecancer til at holde op med at ryge. I dag er rygestop-indsatsen en naturlig og integreret del af vores behandling, fordi det primære mål for patienterne er helbredelse. Vi tilbyder rygestop, når kræftdiagnosen er stillet, og behandlingsplanen lagt. Det er nemlig vigtigt, at patienten hurtigt bliver røgfri, således at de har røget den sidste cigaret, inden kemo- og stråleterapien indledes. I en del tilfælde foregår rygestop-interventionen i et samarbejde med almen praksis, mens den i andre tilfælde foregår i ambulatoriet. Når lungekræft-patienterne møder til kontrol i ambulatoriet eller til stråle/kemoterapi,...