Rygestop i almen praksis – barrierer for implementering af rygestop

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Heidi Spillemose, konsultationssygeplejerske, Årup Rygning er risikofaktor for alle otte folkesygdomme, og de helbredsmæssige følger af rygning er en enorm stor belastning for sundhedsvæsnet. Det er vigtigt at gøre sig klart, at rygestop er den mest effektive og kost-effektive behandling, der kan tilbydes. Rygning er den risikofaktor, hvor forebyggelsesindsatser kan bidrage mest til at reducere sygelighed og dødelighed. Desværre er rygestopbehandling ekstremt forsømt og nedprioriteret i almen praksis, og der er mange barrierer at overvinde for at lykkes med en god struktureret rygestopintervention. Ca. 75% af alle rygere ønsker at holde op med at ryge, og årligt forsøger 30% at kvitte tobakken. Uden rygestoprådgivning og farmakologiske hjælpemidler lykkedes det for mindre end 3% at stoppe. Omtrent halvdelen af alle rygere ønsker at få hjælp til rygestop, men desværre viser flere undersøgelser, at selv en meget motiveret ryger, der ønsker hjælp til rygestop, kun i meget få tilfælde tilbydes relevant, evidensbaseret hjælp. God mulighed for dialog med rygerne I gennemsnit er der ca. 300 rygere pr. læge i almen praksis i Danmark, og 70-80% af alle patienter tilknyttet praksis kommer i klinikken mindst en gang om året. Samtidig finder ca. 70% af rygerne det naturligt, at de bliver spurgt om deres rygevaner, når de kommer i klinikken. Almen praksis har således en god mulighed for at komme i dialog med rygerne og hjælpe dem til rygeophør, idet vi ser rygerne af andre årsager i klinikken. Det er rygerens eget projekt at stoppe, men vores pligt at tilbyde støtte og vejledning og prioritere rygestopindsatsen højt. En forudsætning herfor er blandt andet at systematisere dialogen med rygerne og strukturere rygestoptilbuddet. Vi skal således spørge ind til patienternes rygevaner, opfordre til rygestop og vurdere den enkelte rygers motivation. Herefter skal der tilbydes hjælp og sørges for relevant opfølgning. Implementering af rygestop i almen...