Samarbejdet med patienter med type 2-diabetes

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Tove Amby, specialeansvarlig diabetessygeplejerske, Diplom i Klinisk Sygepleje, Medicinsk Endokrinologisk Ambulatorium, Aarhus Universitetshospital Type 2-diabetes er en kronisk sygdom, som personen lever med 365 dage om året. At få diabetes integreret i livet og finde en balance mellem liv og sygdom er en udviklingsproces, som kun finder sted, hvis personen påtager sig ansvaret for diabetes under hensyntagen til egne værdier, reaktioner og forholdene i egen dagligdag.1 Personen med nydiagnosticeret type 2-diabetes oplever ofte mange krav i forhold til at have fået en kronisk sygdom og at skulle ændre livsstil. Ofte har personen ikke følt sig syg, diagnosen er stillet ved en tilfældighed, og det kan være svært at forholde sig til måske pludselig at skulle spise sundt og tabe sig - og især motion er for mange en hurdle, der skal overvindes, da personerne ofte er en del overvægtige og har skavanker fra bevægeapparatet. At skulle indtage medicin for blodglukose, kolesterol og blodtryk, hvis man ikke føler sig syg, er en anden udfordring, og det kan være en stor pædagogisk opgave for de sundhedsprofessionelle at undervise på en sådan måde, at personen føler ejerskab over sygdommen, og dermed bliver sin egen behandler. Der vil altid være en gruppe, der ikke har resurser til denne egenomsorg, og her må opstilles individuelle mål tilpasset den enkelte, som måske allerede umiddelbart efter diagnosetidspunktet skal have et rehabiliteringsforløb i et sundhedscenter eller følges i et tættere forløb hos den praktiserende læge. Type 2-diabetes i almen praksis Personer med type 2-diabetes kontrolleres som hovedregel i almen praksis. Nogle vil dog have et behandlingsbehov, der gør, at de skal henvises til/følges i et diabetescenter midlertidigt (niveau 2), og hvis tilstanden er kompleks med flere behandlingskrævende senkomplikationer (niveau 3), skal personen følges fast i et diabetescenter. Dog skal tilstanden vurderes mindst en gang årligt, hvor vedkommende...