Sikkerheden ved brug af Champix®

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Uffe Bødtger, overlæge, ph.d., Medicinsk Afdeling, Næstved Sygehus Et lægemiddel med ligeså mange fordele som et gennemført rygestop ville få en enorm udbredelse i både primær, sekundær og tertiær profylakse. Et sådan lægemiddel findes som bekendt ikke, men medicinsk behandling til rygestop findes. Champix® (vareniclin) er et af de mere effektive rygestop-lægemidler med numbers-needed-to-treat på 14 for rygeophør 13-52 uger efter behandlingsophør.1 Champix® har imidlertid været mistænkt for at øge risikoen for alvorlige kardiovaskulære hændelser efter en meta-analyse af 14 studier2 med en absolut risikoøgning på 0,24% i forhold til placebo (det vil sige numbers-needed-to-harm = 417). Nu er der publiceret en ny metaanalyse med nu 22 studier,3 som ikke genfinder den signifikante forøgede risiko for alvorlige kardiovaskulære hændelser – heller ikke i subgrupper af patienter med kendt kardiovaskulær sygdom. Langt de fleste studier inkluderer dog patienter uden alvorlige kardiovaskulære hændelser i de foregående seks måneder. Til denne gruppe kan Champix®-behandling altså trygt anbefales. I studier med patienter med nylige kardiovaskulære events (og hvor rygeophør derfor er oplagt essentielt) var der ingen øget risiko ved Champix®, men studierne var ikke powered til at belyse bivirkninger med så lav incidens. Er man forsigtig, må man tilbyde anden medicinsk rygestopbehandling til en patient med nylig alvorlig kardiovaskulær event eller vente seks måneder. Interessekonflikter: ingen.   Referencer 1.Keating GM, Lyseng-Williamson KA. Varenicline: a pharmacoeconomic review of its use as an aid to smoking cessation. Pharmacoeconomics 2010;28(3):231-254. 2. Singh S, Loke YK, Spangler JG, Furberg CD. Risk of serious adverse cardiovascular events associated with varenicline: a systematic review and meta-analysis. CMAJ 2011 Sep 6;183(12):1359-1366. 3. Prochaska JJ, Hilton JF. Risk of cardiovascular serious adverse events associated with varenicline use for tobacco cessation: systematic review and meta-analysis. BMJ 2012 May 4;344:2856.