Skal vi være bekymrede for HPV-vaccinen?

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Louise Brinth, læge, Synkopecenteret, Bispebjerg Frederiksberg Hospital Sophie Rydahl, fase 2 læge i Almen medicin, Region Hovedstaden Vaccinen mod human papillomavirus, HPV-vaccinen (Gardasil®), blev indført i det danske børnevaccinationsprogram i 2009 med det primære formål at forebygge livmoderhalskræft.  Omkring 100 danske kvinder dør årligt som følge af livmoderhalskræft på trods af et veletableret nationalt screeningsprogram. Et langt større antal danske kvinder lever med diagnosen, med eftervirkninger af sygdommen og med forstadier og de bekymringer, det fører med sig.1 Er der bivirkninger ved HPV-vaccinen? Har vacciner bivirkninger? Ja - selvfølgelig har de det. Heldigvis er der oftest tale om milde forbigående gener. Men ved alle vacciner er der desværre også alvorlige, men heldigvis sjældne, bivirkninger. Et mindre, men stigende antal patienter verden over mistænker, at de har fået alvorlige bivirkninger til HPV-vaccinen. De symptomer, der ofte beskrives fra disse patienter, er mangeartede: Massiv træthed, hovedpine, svimmelhed, ufrivillige muskelbevægelser, kognitiv dysfunktion og forskellige grader af muskelsvækkelse og udbredte smerter.2-9 En del af patienterne har fået diagnosen postural ortostatisk takykardisyndrom (POTS).2-5 Postural ortostatisk takykardisyndrom (POTS) er klassificeret under supraventrikulære takykardier med diagnosekoden DI471J og defineres som en tilstand, hvor hjertefrekvensen stiger uhensigtsmæssigt meget ved overgang fra liggende til stående stilling ledsaget af symptomer på ortostatisk intolerance og ofte hovedpine, kvalme, hyperaktiv blære, palpitationer, svingende afføringsmønster, udtalt træthed og kognitive forstyrrelser.10 Tilstanden er associeret med autoimmunitet.11,12 Langt fra alle patienter med mistænkte bivirkninger til HPV-vaccinen opfylder diagnosekriterier for POTS, som nok nærmere skal ses som et diagnostisk mærkat til den ortostatiske intolerance, som mange af patienterne har.2 Det uafklarede og lidt diffuse symptomkompleks gør diskussionen om afgrænsningen til funktionelle lidelser vigtig, nærliggende og svær. Registerstudier over bivirkninger ved HPV-vaccinen Vi har i Skandinavien mulighed for og ekspertise i at gennemføre store registerstudier, hvor vi har en unik mulighed for blandt andet at se...