Tarmbakteriers mulige betydning for udvikling af type 2-diabetes

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Kristine Højgaard Allin, læge, ph.d., post.doc., Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter, Københavns Universitet Oluf Borbye Pedersen, forskningsdirektør, professor, dr.med., Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter, Københavns Universitet På og i den menneskelige krop lever trillioner af mikrober (bakterier, vira og svampe), hvis antal overstiger antallet af vore egne celler med mindst faktor 10. Det er derfor ikke et spørgsmål om: ”Hvem er jeg?” men snarere: ”Hvem er vi?” Vi og vores mikrober lever i et gensidigt fordelagtigt (mutualistisk) forhold. Som vært tilbyder vi optimale livsvilkår for de tilpassede mikrober, som til gengæld udfører en række funktioner, vi som værtsorganisme ikke selv er i stand til at varetage. Hovedparten af mikrober findes i colon og kan opfattes som et selvstædigt mikrobielt organ. I denne oversigt vil vi begrænse os til en omtale af tarmbakterierne. Vores tarmbakterier hjælper os med fermentering af ellers ufordøjelige kostfibre (op til 10% af vores daglige energitilførsel), dannelse af K- og nogle B-vitaminer, produktion af sekundære galdesyrer, modulering af sekretion af tarmhormoner og en livslang træning af vores immunkompetencer. Men tarmbakterierne danner også utallige andre stoffer, som penetrerer tarmslimhinden og via blodbanen når alle værtsorganismens væv. For eksempel viser studier i mus, at ændringer i tarmbakteriernes sammensætning og funktion via bakterielle signalstoffer ændrer musenes energiudfoldelse og adfærd. Traditionelt set har vi fået kendskab til bakterier ved at dyrke dem i laboratoriet, men da det har vist sig yderst vanskeligt at dyrke en stor del af de bakterier, der lever under anaerobe forhold i den humane tarm (formodentlig 60-80%), har vi indtil for relativt nyligt kun kendt en brøkdel af disse bakterier. Udvikling af næste-generations-sekventering, hvor bakteriearterne kortlægges ud fra deres DNA, har imidlertid ført til, at det i dag er muligt at studere langt de fleste af de bakterier, der findes i tarmen - såvel kendte som ukendte.1 Som...