Tarmkræftoverlevelsen er på rette vej i Danmark set i et nordisk perspektiv

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Gerda Engholm, seniorstatistiker, Kræftens Bekæmpelse Hans Storm, lægefaglig vicedirektør, Kræftens Bekæmpelse Tarmkræft, kræft i tyk- og endetarm, er den tredjehyppigste kræftform i Danmark både blandt mænd og kvinder. Danskerne er sammen med nordmændene blandt dem i verden, der har højest risiko for tarmkræft, mens svenskere og finner har noget lavere risiko. Danske kvinder har lidt lavere risiko end mænd, men høj risiko internationalt set. Siden 1970’erne har danske kræftpatienter generelt haft en dårligere overlevelse end kræftpatienter i de andre nordiske lande. For tarmkræft var både et- og fem-års relativ overlevelse i Danmark i midten/slutningen af 1970’erne op til 8-9 procentpoint lavere end i Norge og Sverige.1 Tidligere undersøgelser Den dårligere overlevelse i Danmark blev meget uventet fundet første gang i en nordisk fremskrivning i 1995 af cancerdødelighed, som brugte relativ overlevelse,2 og fundet blev senere verificeret i EUROCARE undersøgelserne. En supplerende nordisk undersøgelse pegede på et mere fremskredent sygdomsstadie ved diagnosen i Danmark end i Finland og Norge som en af årsagerne.3 En senere undersøgelse for de nordiske lande og England viste, at overlevelsesforskellene mellem lande væsentligst skyldtes forskelle i overlevelsen det første halve år efter diagnosen - og forskellen var mest femtrædende hos ældre.4 International Cancer Benchmarking Partnership, ICBP, sammenlignede overlevelsen efter blandt andet colon- og rectumcancer mellem Australien, Canada, Danmark, Norge, Sverige og England for perioden 1995-2007. Opgørelsen viste, at danske og specielt engelske patienter havde en dårligere overlevelse end de andre lande.5 En analyse af stadiespecifik overlevelse viste, at danske patienter havde mere udbredt sygdom ved diagnosen end i de andre lande, mens den stadiespecifikke overlevelse næsten var på niveau med de andre lande med undtagelse af England, der havde dårligere stadiespecifik overlevelse.6 En tilsvarende sammenligning mellem tarmkræftoverlevelsen i Region Sjælland og Slesvig-Holsten viste ligeledes, at den stadiespecifikke overlevelse i 2007-2009 stadie for stadie var ens,...