Tilslutning til MFR-vaccination

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Palle Valentiner-Branth, afdelingslæge, ph.d., Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut Før indførelsen af MFR-vaccination i Danmark medførte mæslinger årligt omkring 25 tilfælde af hjernebetændelse, heraf fik ca. en tredjedel varige skader. Der var hvert år enkelte dødsfald, og under epidemier døde fem-syv børn årligt som følge af mæslinger. Fåresyge medførte, at der årligt blev indlagt ca. 200 børn med serøs meningitis, og enkelte børn fik høretab efter sygdommen. Hos ca. en tredjedel af de større drenge eller mænd med fåresyge forekom testikelbetændelse, som i få tilfælde medførte sterilitet. Røde hunde i graviditeten blev anslået årligt at være årsag til ca. 20 tilfælde af kongenit rubellasyndrom med alvorlige fosterskader og eventuel fosterdød til følge (EPI-NYT 9/08). Efter MFR-vaccinens indførelse i 1987 faldt antallet af mæslinger hurtigt til ca. 500 årligt. Derefter faldt antallet yderligere, og i 1997 var der 61 anmeldte tilfælde. I en ”honeymoon” periode på 31 måneder i årene 2002-2005 var der ingen anmeldte tilfælde, hvorefter der igen begyndte at forekomme tilfælde af mæslinger i Danmark. Samtidig med et fald i forekomsten faldt også hyppigheden af de beskrevne komplikationer til mæslinger, fåresyge og røde hunde.  Vaccinationstilslutning  For børn er de anbefalede vaccinationstidspunkter 15 måneder for MFR1 og fire år eller 12 år for MFR2. 1. april 2008 blev MFR 2-vaccinationen fremrykket til fire års børneundersøgelsen (EPI-NYT 9/08). Børn, der 1. april 2008 var ældre end fire år, skal fortsat MFR 2-vaccineres i 12-års-alderen. Indtil april 2016 tilbydes MFR 2-vaccination således årligt til to fødselsårgange i henholdsvis fire og 12-års-alderen. MFR vaccinen indeholder levende svækket mæslinge-, fåresyge- og røde hundevirus.  MFR-vaccination bør endvidere overvejes til uvaccinerede børn ældre end ni måneder ved rejse til områder med forekomst af mæslinger (EPI-NYT 25/06). Hvis første MFR-vaccine gives før 12 måneders alder, bør der gives yderligere to MFR-vacciner. De to MFR-vacciner kan...