Udredning, behandling og kontrol af hypertension – praksissygeplejerskens rolle

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Peter Duedal, praktiserende læge, Ranum I almen praksis, hvor der er en tiltagende mængder af opgaver, er det oplagt at uddelegere. Jeg kan kun anbefale mine kolleger at inddrage praksissygeplejersken i arbejdet med for eksempel den hypertensive patient. Specielt efter den sidste anbefaling fra DSAM (december 2012) om ”type 2-diabetes, et metabolisk syndrom”, hvor  kravene til udredning, opfølgning og behandling af diabetes skal ses som en del af risikoen for hjerte-kar-sygdom. Hypertention ser jeg ofte fremstå som en brik i den mosaik, hvor også diabetes indgår, og som man kan kalde ”et billede af risikoen for hjerte-kar-sygdom og død”. Med 950.000 patienter med hypertention i Danmark - og måske mange andre, der endnu ikke har fået stillet diagnosen, udgør de en stor udfordring for almen praksis. Det er vores opgave at opspore, udrede og behandle, samt være tovholder for patienten.   Denne opgave kan varetages elegant af vores praksissygeplejersker. Vi har i ti år praktiseret dette. Vores klinik er beliggende i Ranum i Himmerland, har 2200 patienter, en læge og en fuldtidsansat sygeplejerske. Hun har siden første dag varetaget så vidt mulig al patientkontakt indenfor ”det metaboliske syndrom”, og af praktiske grunde har vi altid betragtet hypertensionspatienten som en mulig diabetespatient. Det har derfor været let for os at implementere de nye retningslinier fra DSAM. Central rolle for sygeplejersken En mulig patient møder til udredning. Vedkommende har måske fået målt forhøjet blodtryk i anden anledning og er tilrådet kontrol hos lægen. Sygeplejersken optager anamnesen med oplysninger om især hjerte-kar-sygdom og diabetes i familien. Der måles siddende blodtryk efter fem minutters hvile, efterfulgt af EKG, standardblodprøver samt morgenurin til analyse for mikroalbuminuri. Patienten stetoskoperes (ja, af sygeplejersken) med henblik på hjertemislyde. Endelig kigges benene efter for ødemer og sår, og der undersøges for perifer puls på begge fødder, ligesom patienten...