Vaccination af børn født af en hepatitis–B positiv mor – hvordan kan indsatsen forbedres?

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Asja Kunøe, afdelingslæge, Enhed for Sygehuse og Beredskab, Sundhedsstyrelsen  Susan Cowan, afdelingslæge, Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut Smitte fra mor til barn med hepatitis B kan forhindres effektivt, hvis den nyfødte vaccineres umiddelbart efter fødslen efterfulgt af yderligere tre vaccinationer hos egen læge indenfor det første leveår, se faktaboks 1. Årligt påvises ca. 180 gravide med kronisk hepatitis B-virus-infektion i Danmark, og der kræves en særlig indsats for at få børnene hepatitis B vaccineret fuldt og rettidigt.  Siden november 2005 er alle gravide blevet undersøgt for hepatitis B. Vaccinationsdækningen af børn født i perioden 2006-2010 er for nylig undersøgt, herunder risikofaktorer for mangelfuld vaccination. Undersøgelsen viste, at 7% af alle børn født af mødre med hepatitis B ikke blev vaccineret på fødestedet, og at 10% af børnene ikke fik én eneste vaccine hos egen læge. Kun 64% af børnene var fuldt vaccineret ved to-års alderen.  Boks 1. Hepatitis B vaccination af børn født af mødre med kronisk hepatitis B Vaccination nr. 1 (På fødestedet): Umiddelbart efter fødslen og senest efter 48 timer. Vaccination nr. 2 (Ydelsesnummer 8314): Når barnet er en måned. Vaccination nr. 3 (Ydelsesnummer 8315): Når barnet er to måneder. Vaccination nr. 4 (Ydelsesnummer 8316): Når barnet er 12 måneder. Minimumsintervallerne (fire uger mellem første og anden vaccine, fire uger mellem anden og tredje, og seks måneder mellem tredje og fjerde vaccine) skal overholdes. Er der gået længere tid mellem to vacciner, fortsættes med næste vaccination i serien. Der begyndes aldrig forfra på en vaccinationsserie. Vacciner til brug i almen praksis rekvireres vederlagsfrit fra Statens Serum Institut. Hvordan kan den praktiserende læge forbedre vaccinationsindsatsen? Opgørelsen af vaccinationsdækningen 2006-2010 tyder på, at der er faktorer både på fødestederne og hos de praktiserende læger og i samarbejdet herimellem, hvor det er vigtigt at være særlig opmærksom, hvis børnene...