Vaccination mod pneumokokker

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Hans-Christian Slotved, ph.d., seniorforsker, Neisseria og Streptokok Referencelaboratoriet, Afdeling for Mikrobiologi og Infektionskontrol, Statens Serum Institut Steen Hoffmann, speciallæge i klinisk mikrobiologi, overlæge, Neisseria og Streptokok Referencelaboratoriet, Afdeling for Mikrobiologi og Infektionskontrol, Statens Serum Institut Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) er på verdensplan den vigtigste bakterielle årsag til alvorlig sygdom og død.1,2 Pneumokokker er gram-positive bakterier og er beslægtede med andre streptokokker. Det er i alle aldre særdeles almindeligt at være bærer af pneumokokker i nasopharynx. Bærertilstand er asymptomatisk og aldrig behandlingskrævende, men bakterierne kan spredes til andre personer. Pneumokokker kan forårsage mange forskellige infektionssygdomme som bakteriæmi, meningitis, pneumoni og otitis media. Invasiv pneumokoksygdom (IPS) defineres ved fund af pneumokokker i spinalvæske, blod eller andet normalt sterilt materiale.3 Hyppigheden af resistens over for erythromycin og andre makrolider blandt pneumokokisolater fra blod og spinalvæske var i Danmark 4,9% i 2011, og 4,8% af isolaterne var nedsat følsomme eller resistente over for penicillin.4  Pneumokok serotyper Pneumokokker er omgivet af en polysakkaridkapsel. Molekylære variationer i bakteriestammernes kapsel bestemmer, hvilken serotype pneumokokken tilhører. Der kendes over 90 forskellige serotyper, og der opdages til stadighed nye typer. Kapseltypen har stor betydning for, om en pneumokok kan forårsage IPS. På verdensplan er det især serotyperne 1, 4, 5, 7F, 8, 12F, 14, 18C og 19A der hyppigst påvises hos patienter med IPS.5 Derfor har man valgt at lade flere af disse serotyper være repræsenteret i pneumokokvaccinerne. De hyppigste invasive pneumokok serotyper i Danmark fremgår af tabel 1.  Tilgængelige pneumokokvacciner i Danmark Der er i dag tre pneumokokvacciner tilgængelige på markedet i Danmark. Af tabel 1 fremgår dækningen mod forskellige pneumokok serotyper, og hvilke aldersgrupper de er registreret til. I to af dem er et antal typespecifikke polysakkarider konjugeret til et bærerprotein for at øge immunsystemets respons imod vaccinen ved at aktivere det T-celleafhængige immunforsvar. Herved opnås, at...