Verdens største projekt PREVIEW skal forebygge type 2 diabetes

BestPractice | Jul 2016 | Uncategorized |

Af Pia Christensen, Thomas Meinert Larsen, Anne Raben I januar 2013 startede verdens hidtil største projekt, PREVIEW (PREVention of diabetes through lifestyle Intervention and population studies in Europe and around the World), der skal finde den mest effektive kombination af kost, motion og livsstil i forhold til forebyggelse af type 2-diabetes. På Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, som koordinerer hele projektet, blev kick-off mødet til det store EU- projekt afholdt i februar måned 2013, og siden da har forskere og personale arbejdet på højtryk for at få det store projekt søsat. Projektet omfatter dels et stort 3-årigt interventionsstudie, dels flere populationsstudier. For begge dele gælder, at man vil se på kost og motion hos overvægtige personer med præ-diabetes (forstadie til type-2 diabetes). PREVIEW er finansieret af den europæiske kommissions rammeprogram FP7 med 9 mio. euro (ca. 67 mio. kr.).     Hvorfor lave forsøge om kost og motion hos præ-diabetikere? På verdensplan skønnes det at hele 347 millioner mennesker lider af diabetes, heraf 300.000 danskere. Der har i de seneste årtier været en voldsom vækst i antallet af diabetikere. Dette skyldes primært den stigning der er i antallet af overvægtige mennesker, og at vi er blevet mere fysisk inaktive, da disse faktorer spiller en vigtig rolle i udviklingen af sygdommen.  Det kan spare samfundet for milliarder i sundhedsudgifter at finde ud af, hvordan man bedst forebygger type-2 diabetes. I dag ved vi allerede, at en kost, der følger de nuværende kostråd kan forebygge diabetes. I USA og Finland er der tidligere gennemført store undersøgelser med kost- og motions-intervention til personer, der er i særlig risiko for udvikling af type 2 diabetes. Det er derfra vi ved, at det nytter at ændre vaner og tabe sig, hvis man er i risikogruppen for at udvikle diabetes. Det nye ved...